BXC - wielofunkcyjna higrosterowana kratka wyciągowa

BXC  - wielofunkcyjna higrosterowana kratka wyciągowa

BXC ma wszelkie funkcje jakich można oczekiwać od kratki wyciągowej. Podczas instalacji, wielkość przepływu może być ustawiona w zależności od wymagań projektowych lub dyspozycyjnego podciśnienia: łatwa zmiana położenia stałej przepustnicy. 

Jedna z dwóch przepustnic może być ustawiona ręcznie na jednej z 6 pozycji. Zmiana położenia przepustnicy zmienia przepływ o około + 10 m3/h  na jednostkowy skok położenia przepustnicy (maks. + 50 m3/h). Funkcja ta jest bardzo przydatna do regulacji pionu wentylacyjnego. Specjalny otwór umożliwia pomiar ciśnienia dyspozycyjnego i łatwe obliczenie wartości przepływu. Ilość usuwanego powietrza dostosowywana jest automatycznie od różnych funkcji (wilgotność względna, czujnik obecności, przełącznik). Otwarciu maksymalnemu kratki nie towarzyszy żaden dodatkowy hałas: silnik o nowej konstrukcji w kratakch z czujnikiem obecności i przełącznikiem. Jednoczęściowa kratka czołowa zapewnia jednolitą kolorystykę oraz umożliwia zmianę designu.

Modele kratek BXC z czujnikami CO2 or VOC

Kratki BXC mogą kontrolować intensywność wentylacji nie również na podstawie pomiarów poziomu stężenia CO2 lub VOC. BXC jest pierwszą na świecie kratką wyposażoną w zintegrowany czujnik stężenia CO2 and VOC. Modele te przeznaczone są do biur i innych obiektów użyteczności publicznej. dostępne są również wersje sterowane pilotem bezprzewodowym.

Zasada aktywowania otwarcia maksymalnego kratki jest bardzo prosta. Podczas montażu wybiera się jeden z sześciu dostępnych granicznych poziomów stężenia, po przekroczeniu którego nastąpi całkowite otwarcie kratki. Odpowiedni poziom ustawiany jest na potencjometrze, widocznym po zdjęciu osłony czołowej kratki. Jeśli stężenie CO2 jest poniżej ustawionego poziomu, kratka jest przymknięta, a przepływ znajduje się na poziomie minimalnym.

Zapalona zielona dioda na obudowie wskazuje, że jakość powietrza jest zadowalająca. Po wzroście stężenia zanieczyszczeń powyżej ustawionego poziomu kratka otworzy się, a dioda zmieni kolor na żółty. Stan ten utrzymuje się tak długo, aż wartość dwutlenku węgla nie spadnie poniżej ustawionego poziomu. Otwarcie maksymalne sprawia, że ilość CO2 gwałtownie maleje.

Kratka przymknie się, gdy stężenie będzie się utrzymywało poniżej nastawionego poziomu przez min. 20 minut. Taki sposób sterowania zapewnia utrzymanie optymalnej jakości powietrza oraz zapewnia duże oszczędności energii (w czasie gdy stężenie zanieczyszczeń jest niewielkie, przepływ powietrza znajduje się na minimalnym poziomie).

Możliwa jest prosta zmiana poziomu stężenia granicznego, które wyzwala otwarcie maksymalne kratki. Zmiany ustawień na potencjometrze można dokonać przed instalacją lub po zamontowaniu kratki w dowolnym momencie funkcjonowania systemu wentylacji.

Kratki wentylacyjne BXC.CO2 mogą kontrolować pracę nawet pięciu innych kratek BXC bez czujnika CO2 tworząc system, który można dostosować do wielkości obsługiwanego pomieszczenia.

Konserwacja kratki BXC jest niezwykle prosta : zdejmowaną kratkę czołową można czyścić w wodzie z mydłem.

Kategorie produktu

Wentylacja, klimatyzacja » Systemy, urządzenia, elementy »

Zobacz podobne produkty