EXIT ZZ - System różnicowania ciśnień zapobiegający zadymieniu klatek schodowych

Firma w katalogu: AERECO WENTYLACJA

Kontakt z firmą złóż ofertę
EXIT ZZ - System różnicowania ciśnień zapobiegający zadymieniu klatek schodowych

System EXIT ZZ zabezpiecza przed przedostawaniem się na klatkę lotnych produktów spalania (dymu i gazów pożarowych). Dzięki temu strefy bezpiecznej ewakuacji pozostają wolne od dymu. Dodatkowo system zabezpiecza dojścia ekip ratowniczych do kondygnacji objętej pożarem oraz umożliwia prowadzenie działań na wyższych i niższych kondygnacjach.

System EXIT ZZ umożliwia usuwanie dymu po pożarze. Działanie systemu EXIT ZZ polega na wytworzeniu gradientu ciśnienia wymuszającego kierunek przepływu powietrza z przestrzeni chronionej do przestrzeni potencjalnie zagrożonej pożarem. Najwyższe ciśnienie wytwarzane jest na chronionych drogach ewakuacyjnych, a w obszarach oddalonych od dróg ewakuacyjnych stopniowo opada.

Wentylator nawiewny tłoczy powietrze do klatki schodowej. Ilość powietrza jest tak dobrana by pokrywała przecieki przez nieszczelności oraz zapewniała wymaganą prędkość powietrza w otwartych drzwiach. Kontrola nadciśnienia realizowana jest poprzez upuszczanie nadmiaru powietrza. Zabieg ten jest realizowany przy pomocy klapy upustowej umieszczonej na szczycie klatki. Kąt otwarcia klapy jest regulowany przy pomocy siłownika mechanicznego sterowanego automatyką. Reakcja siłownika musi być wystarczająco szybka by niwelować zmiany ciśnienia powstające w wyniku otwierania i zamykania drzwi. Nadciśnienie na klatce schodowej jest utrzymywane na poziomie 50 Pa. Zbyt niskie nadciśnienie może powodować przedostawanie się dymu na klatkę schodową. Nadciśnienie o zbyt dużej wartości może powodować problem z otwieraniem drzwi ewakuacyjnych. Dopuszczalna wartość siły niezbędnej do otwarcia drzwi wynosi 100 N. Wartość ta została określona w wyniku analizy zachowań ludzkich w czasie paniki. Drzwi do otwarcia których wymagana jest większa siła mogą zostać uznane przez ewakuujące się osoby jako zamknięte.

System EXIT ZZ może być stosowany we wszystkich typach i kategoriach budynków wielokondygnacyjnych. W szczególności jest polecany do stosowania w budynkach mieszkalnych jako bezpieczniejsza alternatywa do systemu oddymiania grawitacyjnego.

Kluczowe elementy systemu EXIT ZZ: wentylator nawiewny, automatyka sterująca, czujniki ciśnienia, siłownik liniowy, klapa upustowa

Kategorie produktu

Ochrona i elektronika » Ochrona przeciwpożarowa »

Zobacz pozostałe produkty firmy AERECO WENTYLACJA