Detektory gazów toksycznych i wybuchowych DEX, DG

Firma w katalogu: GAZEX

Kontakt z firmą
Detektory gazów toksycznych i wybuchowych DEX, DG

Stacjonarne, dwuprogowe detektory gazów toksycznych i wybuchowych serii DEX® i DG przeznaczone są do wykrywania i sygnalizacji obecności gazów o stężeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi w środowisku pracy i życia.

Zastosowane w detektorach półprzewodnikowe, japońskie czujniki gazów gwarantują wieloletnią, niezawodną, stabilną pracę przez okres około 10-12 lat. Układy elektroniczne detektorów wykonane techniką SMD z wbudowanym kontrolerem zasilania, kontrolą sprawności połączeń przewodowych i cyfrową komunikacją z modułem alarmowym, gwarantują wysoką niezawodność i skuteczność pomiarów. WYMIENNOŚĆ modułów z czujnikami gazów umożliwia zmianę parametrów detektora bez konieczności jego demontażu oraz ułatwia, przyśpiesza i zdecydowanie OBNIŻA koszty eksploatacji systemu detekcji!

Dostępne są także wersje wybranych detektorów z czujnikami katalitycznymi, konduktometrycznymi i elektrochemicznymi. Modularność systemów opartych o detektory DEX® i DG, prostota połączeń, brak procesu kalibracji w miejscu instalacji powodują, że projektowanie i montaż systemów jest wyjątkowo prosty i mało czasochłonny.

Wszystkie detektory są kalibrowane i legalizowane w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie, gdzie dla każdego z nich wydawane są indywidualne certyfikaty kalibracji.

Detektory DEX® o konstrukcji przeciwwybuchowej są zgodne z wymaganiami dyrektywy ATEX w obszarze stosowania Ex II 2 G. Certyfikat badania typu WE wydany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach - KDB 04ATEX133.

  • DEX® – przetwornik pomiarowy stężeń gazów - detektor dwuprogowy o konstrukcji przeciwwybuchowej rodzaju osłona ognioszczelna z wymiennym modułem sensorycznym półprzewodnikowym lub elektrochemicznym lub katalitycznym lub infra-red (podczerwień).
  • DG – dwuprogowy detektor stężeń gazów w obudowie zwykłej, bryzgoszczelnej, z wymiennym modułem sensorycznym półprzewodnikowym lub elektrochemicznym lub infra-red (podczerwień). Parametry elektryczne i pomiarowe analogiczne do DEX®.
  • DG.EN – ekonomiczny dwuprogowy detektor stężeń gazów w obudowie zwykłej, bryzgoszczelnej, z wymiennym modułem sensorycznym, półprzewodnikowym.


Kategorie produktu

Ochrona i elektronika » Systemy alarmowe »

Zobacz pozostałe produkty firmy GAZEX