Pompy próżniowe i dmuchawy

Firma w katalogu: Hydro-Vacuum S.A.

Kontakt z firmą złóż ofertę
Pompy próżniowe i dmuchawy

Pompy próżniowe i dmuchawy typu PW, DW służą do zasysania i tłoczenia gazów i par o temperaturze do 100 °C. Mogą być wykorzystywane do wytwarzania próżni w układach technologicznych, zalewania lewarów wodnych, transportu materiałów sypkich, wszędzie tam gdzie w procesie technologicznym potrzebne są gazy niezanieczyszczone olejem.

Zasada działania pomp typu PW, DW z wirującym pierścieniem cieczowym jest następująca. W cylindrycznej obudowie "O", częściowo wypełnionej cieczą znajduje się wirnik skrzydełkowy "W" z piastą o dużej średnicy. Po uruchomieniu pompy, z powodu wirowania wirnika, ciecz zostanie wprowadzona w ruch okrężny i odrzucona na ściany obudowy tworząc pierścień cieczowy. Jeżeli wirnik zostanie umieszczony mimośrodowo w stosunku do obudowy, to przy piaście powstanie wolna od cieczy przestrzeń sierpowa podzielona łopatkami wirnika na oddzielne komory. Objętość komór początkowo wzrasta a po minięciu dolnego położenia maleje. Jeżeli w bocznych ścianach (tarczach), stanowiących osiowe zamknięcie komór, wyciął otwory na początku (okno ssące "S") i na końcu (okno tłoczne "T") przestrzeni sierpowej to na skutek powiększenia objętości komory gaz będzie do niej zasysany a następnie w skutek jej zmniejszania sprężany i wytłaczany na zewnątrz. Ponieważ razem ze sprężonym gazem przez okno tłoczne usuwana jest część cieczy z pierścienia musi był ona stale uzupełniana.

Możliwe jest stosowanie różnego rodzaju cieczy w obiegu, zależnie od wymagań procesu technologicznego, pod warunkiem, że ich gęstość będzie się mieściła między 0,7 a 1,8 kg/dm3, lepkość nie przekroczy 80 mm2/s, a agresywność cieczy będzie się mieściła w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do budowy części, jej temperatura mierzona na wylocie z pompy lub dmuchawy nie może przekraczać 80 °C. Dozwolone jest pompowanie gazów nasyconych parami z niewielką ilością cieczy do 2% wydajności pompowanego gazu, oraz zanieczyszczonych cząstkami stałymi nieścieralnymi o wielkości do 0,2 mm w ilościach śladowych. Pożądane jest stosowanie filtrów na przewodzie ssawnym. Pompy i dmuchawy mogą być napędzane silnikami elektrycznymi zasilanymi prądem o częstotliwości 50 i 60 Hz. Dopuszcza się stosowanie innego sposobu przeniesienia napędu pod warunkiem przenoszenia przez wał tylko momentu skręcającego.

Dmuchawy nie różnią się budową od pomp próżniowych jednostopniowych - są maszynami odwracalnymi. Jedynie różnią się poborem mocy co zostało uwzględnione w doborach pomp z silnikami napędowymi. Pompy próżniowe i dmuchawy z wirującym pierścieniem cieczowym produkowane są od 1950 roku i są one ciągle udoskonalane.

Pompy typu PW, DW znajdują zastosowanie w przemyśle:

  • chemicznym,
  • farmaceutycznym
  • spożywczym
  • papierniczym
  • tekstylnym

Kategorie produktu

Wodkan » Pompy, zestawy hydroforowe »

Zobacz pozostałe produkty firmy Hydro-Vacuum S.A.