Przepompownie ścieków

Firma w katalogu: Hydro-Vacuum S.A.

Kontakt z firmą złóż ofertę
Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. wykorzystywane są w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz ciśnieniowej i przeznaczone są do transportu ścieków na duże odległości bądź do podnoszenia ich na wyższy poziom.

Na obszarach niewyposażonych w zbiorczą sieć kanalizacyjną typu grawitacyjnego, z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu, budowę geologiczną terenu (cieki wodne) lub rozproszoną zabudowę, wykonywana jest kanalizacja ciśnieniowa. System kanalizacji ciśnieniowej tworzą indywidualne przepompownie ścieków zlokalizowane na terenach poszczególnych posesji i spięte wspólnym kolektorem ściekowym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków.

Wykorzystanie przepompowni ścieków Hydro-Vacuum S.A. umożliwia oddalonym od kolektorów kanalizacyjnych:

 • indywidualnym posesjom;
 • gospodarstwom rolnym;
 • osiedlom jednorodzinnym;
 • ośrodkom wypoczynkowo-wczasowym;
 • zakładom przemysłowym;
 • miejskim i gminnym systemom kanalizacyjnym;

Przepompowywanie ścieków bytowo-gospodarczych, wód drenażowych i opadowych oraz ścieków przemysłowych do kolektorów zbiorczych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. W systemach kanalizacyjnych przepompownie te mogą być stosowane, jako przepompownie pośrednie, strefowe i centralne.

Przepompownie ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. są kompletnymi w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami niewymagającymi stałej obsługi.
Kompletna przepompownia składa się z czterech podstawowych podzespołów:

 • jednej lub dwóch pomp zatapialnych typu FZ,
 • zbiornika,
 • układu zabezpieczająco- sterującego typu UZS,
 • układu hydraulicznego.

Do największych zalet rozwiązania, jakim są przepompownie ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. zaliczyć trzeba:

 • nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne,
 • kompletne wyposażenie przepompowni,
 • gwarancja wieloletniej, niezawodnej pracy,
 • łatwość i szybkość wbudowania przepompowni w każdych warunkach gruntowo-wodnych, ograniczająca do minimum prace ziemne i montażowe,
 • zautomatyzowana, bezobsługowa praca urządzenia,
 • możliwość przepłukiwania rurociągów poprzez podłączenie przez złączkę "strażacką",
 • zastosowanie energooszczędnych silników dostępnych również w wersji przeciwwybuchowej,
 • niskie koszty zakupu i eksploatacji,
 • stały nadzór techniczny oraz gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa techniczna,
 •  łatwy dostęp do części zamiennych,
 • realizacja indywidualnych wymagań i dostosowanie wyrobu do wymogów klienta,
 • niskie koszty zakupu oprzyrządowania dodatkowego,
 • wysoka sprawność i długotrwała żywotność w szczególnie trudnych warunkach eksploatacyjnych,
 • średnica i kąt króćca napływowego dostosowane do wymogów klienta,
 • powiadamianie GSM.

Kategorie produktu

Wodkan » Przepompownie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy Hydro-Vacuum S.A.