Zestawy hydroforowe do podnoszenia ciśnienia

Firma w katalogu: Hydro-Vacuum S.A.

Kontakt z firmą złóż ofertę
Zestawy hydroforowe do podnoszenia ciśnienia

Zestawy hydroforowe jako układy równoległe kilku pomp, przeznaczone są do przetłaczania wody, podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych, kompensacji strat hydraulicznych wynikających z charakterystyki zasilanego rurociągu.

Zestawy hydroforowe to układ kilku pomp, z reguły, jednakowej wielkości, połączonych równolegle za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej kolektorami napływowym i tłocznym. Pompy zestawu zabudowane są na konstrukcji nośnej wykonanej z profili stalowych. Konstrukcja nośna wyposażona jest w wibroizolatory, umożliwiające ustawienie zestawu na posadzce pompowni. Konstrukcja nośna zestawów hydroforowych każdorazowo jest uzgadniana z Zamawiającym. Wynika to z dużych gabarytów tego kompaktowego układu pompowego.

Kolektory i konstrukcje nośne pomp i kolektorów, wykonane są jako konstrukcja spawana ze stali konstrukcyjnej węglowej cynkowanej ogniowo. Mogą też być wykonane ze stali austenitycznej. W zestawach stosuje się wysokiej klasy armaturę zwrotną i odcinającą.

Kolektory spinają poszczególne pompy zestawu po stronie ssawno-napływowej i tłocznej. Wykonane są jako konstrukcja spawana z rur i znormalizowanych kołnierzy. Jednostronnie kolektory zakończone są odpowiednimi kompensatorami metalowo-gumowymi i kołnierzami zaślepiającymi. Na kolektorach znajdują się króćce przyłączeniowe umożliwiające zainstalowanie urządzeń pomiarowych i zabezpieczeń (przetworniki ciśnienia, manometry, presostaty, łącznika ciśnieniowe LCA). W każdym przypadku, układ kolektorów i ich średnice mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań.

Każdy agregat w zestawie ZH wyposażony jest w armaturę odcinającą po swojej stronie ssawno-napływowej i tłocznej, umożliwiające, w razie konieczności, odcięcie danej pompy bez przerywania pracy całego zestawu. Po stronie tłocznej każdej pompy znajduje się zawór zwrotny.

Zastosowanie zestawów hydroforowych:

  • sieci wodociągowe,
  • stacjach uzdatniania wody,
  • stacje pomp w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych, indywidualnych lub ich grupach,
  • stacje pomp w budynkach użyteczności publicznej (hotele, szkoły, szpitale.),
  • zasilanie przeciwpożarowych systemów hydrantowych,
  • przemysłowe instalacje wodne (układy chłodzenia i wody technologicznej),
  • systemy irygacyjne.
  • drugi i kolejne stopnie pompowania w systemach wodociągowych.

Podstawowe dane techniczne zestawów hydroforowych:

  • wydajność do 3000 m3/h
  • wysokość podnoszenia do 100 m

Kategorie produktu

Wodkan » Pompy, zestawy hydroforowe »

Zobacz pozostałe produkty firmy Hydro-Vacuum S.A.