System monitorowania gazów MSMR-16

Firma w katalogu: ALTER S.A.

Kontakt z firmą złóż ofertę
System monitorowania gazów MSMR-16

System Monitorowania Gazów MSMR-16 przeznaczony jest do niezależnego pomiaru gazów z maksymalnie 16 głowic pomiarowych. Odczyt wszystkich parametrów pomiaru (nazwa mierzonego medium, aktualna wartość stężenia, jednostka pomiarowa, stany alarmowe i awaryjne, itp.) jest możliwy na wyświetlaczu LCD.

Dodatkowo możliwy jest odczyt wartości średnich, maksymalnych i minimalnych z ostatnich 15 minut oraz 8 godzin pracy systemu.

Poza pomiarem stężenia gazów system MSMR-16 wykrywa także przekroczenia ustalonych progów alarmowych dla każdego z mierzonych mediów. Przekroczenie progów alarmowych jest sygnalizowane optycznie i akustycznie. Centrala posiada możliwość ustawienia dwóch niezależnych progów alarmowych dla każdego kanału pomiarowego. Centrala posiada także dwie niezależne pamięci.

Jedną do zapisywania wartości cząstkowych z pomiarów (interwał zapisu ustawialny) oraz drugą do zapisywania wystąpień sytuacji alarmowych (przekroczenia progów, awarie głowic, itp.). W obu pamięciach dane zapisywane są z aktualną datą i godziną ich wystąpienia. Odczyt pamięci możliwy jest przez łącze RS-485 za pomocą komputera. Centrala wyposażona jest w układ czterech konfigurowalnych wyjść przekaźnikowych, służących do sterowania urządzeniami wykonawczymi na podstawie stanów alarmowych i awaryjnych.

Podstawowymi elementami systemu MSMR-16 są:

  • Centrala pomiarowo-sterująca typ MSMR-16
  • Głowice pomiarowe typu MGX-70 lub GDX-70

Dodatkowymi elementami systemu MSMR-16 mogą być:

  • Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
  • Urządzenia peryferyjne sterowane z wyjść przekaźnikowych centrali
  • Inne centrale MSMR-16 oraz komputer PC podłączane do łącza RS-485

Kategorie produktu

Ochrona i elektronika » Systemy alarmowe »

Zobacz pozostałe produkty firmy ALTER S.A.