Stacjonarny analizator gazów MSMR-16 Bio

Firma w katalogu: ALTER S.A.

Kontakt z firmą złóż ofertę
Stacjonarny analizator gazów MSMR-16 Bio

MSMR-16 BIO jest stacjonarnym analizatorem gazów pozwalającym na łatwy i ciągły pomiar stężenia składników biogazu. Zapewnia on dokładną analizę biogazu w relacji ilościowego pomiaru koncentracji jego gazowych komponentów składowych, w szczególności udziału metanu, dwutlenku węgla oraz stężenia tlenu.

Opcjonalnie pozwala mierzyć stężenie dodatkowych gazów toksycznych (np. siarkowodór).

Funkcje pomiarowo-kontrolne analizatora MSMR-16 BIO:

  • pobór gazu z instalacji i kontrola jego przepływu
  • pomiar stężenia metanu, dwutlenku węgla, tlenu oraz opcjonalnie gazów toksycznych (np. siarkowodór) w zasysanym gazie
  • wizualizacja, rejestracja i archiwizacja danych pomiarowych
  • sygnalizacja optyczna i akustyczna wybranych wartości charakterystycznych
  • sterowanie urządzeniami współpracującymi

Kategorie produktu

Ochrona i elektronika » Systemy alarmowe »

Zobacz pozostałe produkty firmy ALTER S.A.