Detektor LD-100 Ex do wykrywania nieszczelności

Firma w katalogu: ALTER S.A.

Kontakt z firmą
Detektor LD-100 Ex do wykrywania nieszczelności

Detektor LD-100 Ex jest przenośnym przyrządem przeznaczonym do wykrywania nieszczelności w różnego typu instalacjach gazowych (gaz ziemny, LPG, itp.). Urządzenie przeznaczone jest przede wszystkim do kontroli wszelkich nieszczelności instalacji gazowych w pomieszczeniach, w których wyznaczona została strefa zagrożenia wybuchem.

Zastosowanie giętkiej sondy oraz umieszczenie czujnika półprzewodnikowego o dużej czułości na jej końcu, pozwala na wykrywanie nawet śladowych ilości ulotów gazu, oraz daje możliwość dostosowania kształtu sondy do aktualnych potrzeb oraz umożliwia dotarcie do miejsc trudnodostępnych.

Budowa detektora LD-100 Ex zapewnia możliwość jego zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem klasyfikowanych jako strefy 1 i 2 niebezpieczeństwa wybuchu gazów, par lub mgieł grup wybuchowości IIA, IIB i IIC oraz klas temperaturowych T1, T2, T3, oraz T4 (dot. modelu LD-100).

Odczyt wartości stężenia ulotu gazu pokazywany jest na siedmio-punktowej skali diodowej, po której przemieszcza się punkt świetlny, wskazujący aktualny próg stężenia. Dodatkowo każde przekroczenie progowe sygnalizowane jest akustycznie poprzez zmienną częstotliwość pracy wewnętrznego sygnalizatora akustycznego (im wyższe stężenie, tym wyższa częstotliwość sygnalizacji).

Kategorie produktu

Ochrona i elektronika » Systemy alarmowe »

Zobacz pozostałe produkty firmy ALTER S.A.