Uniwersalny termostat elektroniczny LTD4

Firma w katalogu: Luxbud

Kontakt z firmą złóż ofertę
Uniwersalny termostat elektroniczny LTD4

Uniwersalny termostat LTD4 jest dwustanowym regulatorem elektronicznym stosowanym do sterowania układami: ogrzewania elektrycznego, ochrony przed zamarzaniem, ochrony przeciwoblodzeniowej, chłodzenia itp.

Zalety uniwersalnego termostatu elektronicznego LTD4:

  • Wyłącznik sieciowy
  • Zakres kontrolowanej temperatury od -19,5°C do +70°C.
  • Zestyk o zdolności łączeniowej 16A/230V.
  • Duży, podświetlany wyświetlacz z czytelnym menu.
  • Montaż na standardowej szynie DIN.
  • Dodatkowe funkcje: kalibracja czujnika, obniżka temperatury,
  • funkcja przeciwzamrożeniowa, ogranicznik skali nastaw.
  • Tryb pracy termostat/regulator mocy
  • Tryb pracy grzanie/chłodzenie
  • Sterowanie ON/OFF lub PWM.

Termostat elektroniczny LTD4 przystosowany jest do montażu na standardowej szynie montażowej. Dwa wyjścia pomiarowe (obwody SELV) umożliwiają współpracę z 2 czujnikami w różnych konfiguracjach. Wbudowane zabezpieczenie 2-polowe 16A pozwala, o ile dopuszczają to lokalne przepisy, zrezygnować z zewnętrznego zabezpieczenia.

Uniwersalny termostat elektroniczny LTD4 kontroluje zmiany wartości rezystancji wybranego czujnika temperatury (kabelkowy lub powietrzny), uzależnione od temperatury w otoczeniu czujnika i porównuje je z rezystancją odpowiadającą wartości temperatury ustawionej na wyświetlaczu za pomocą przycisków.

Jeżeli temperatura czujnika jest niższa (wyższa w trybie chłodzenia) od wartości ustawionej nastąpi zamknięcie zestyku przekaźnika i podanie napięcia na obwód grzejny (sygnalizacja na wyświetlaczu). W przypadku pracy z 2 czujnikami czujnik powietrzny pełni funkcję czujnika podstawowego, a czujnik kabelkowy współpracuje z układem limitującym temperaturę np. podłogi zapobiegając jej zbytniemu wychłodzeniu lub nagrzaniu.

Możliwa jest również praca termostatu LTD4 bez kontroli czujników, w trybie regulatora mocy. W trybie tym użytkownik określa procentowo (skala 0-10) ilość energii dostarczanej do układu (od 0 do 100% mocy całkowitej). Dodatkowo termostat posiada również funkcje obniżki temperatury lub przeciwzamrożeniową uruchamiane za pomocą zewnętrznego zegara.

Kategorie produktu

Urządzenia i akcesoria grzewcze » Zawory termostatyczne »

Zobacz pozostałe produkty firmy Luxbud