Intesio - zagospodarowanie wód deszczowych

Firma w katalogu: Wavin Metalplast Buk

Kontakt z firmą złóż ofertę
Intesio - zagospodarowanie wód deszczowych

Nowoczesne i odpowiedzialne podejście do zagadnień zagospodarowania wód deszczowych to dążenie do poprawy bilansu wodnego i przywracania naturalnego, zrównoważonego obiegu wody w przyrodzie.

Intesio to kompleksowe rozwiązania zarówno dla urzędów miast i gmin, zakładów zajmujących się gospodarką wodno-ściekową, jak i firm odpowiedzial­nych za inwestycje komercyjne: centra han­dlowe, logistyczne, produkcyjne. Intesio to inteligentne połączenie doświadczenia, fachowej wiedzy oraz sprawdzonych systemów, co gwarantuje optymalne, spełniające wymogi klienta rozwiązanie problemu z wodami deszczowymi.

Intesio pozwala na:

  • zmniejszenie ilości wody deszczowej dopływającej do sieci kanalizacyjnej
  • zniwelowanie nierównomierności przepływów w kanałach sieci deszczowej bądź ogólnospławnej;
  • spowolnienie odpływu wód deszczo­wych do odbiornika
  • zmniejszenie średnic kolektorów lub odciążenia przeciążonych fragmentów istniejącej sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej
  • zoptymalizowanie kosztów inwestycji związanych z budową nowych i rozbudową istniejących sieci kanalizacyjnych
  • przywrócenie naturalnego i zrównoważonego obiegu wody w przyrodzie

Kategorie produktu

Wodkan » Systemy odwodnień i drenażu »

Zobacz pozostałe produkty firmy Wavin Metalplast Buk