Osadniki hydrodynamiczne Certaro HDS Pro

Firma w katalogu: Wavin Metalplast Buk

Kontakt z firmą złóż ofertę
Osadniki hydrodynamiczne Certaro HDS Pro

Od ponad dziesięciu lat firma Wavin dostarcza inteligentne rozwiązania w zakresie piaskowników stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej, a także zbiorników rozsączających i retencyjnych. Firma Wavin wykorzystała swoje doświadczenia do opracowania serii separatorów do wody deszczowej.

Osadnik hydrodynamiczny (HDS) Wavin Certaro ustanawia nowy standard technologii filtracji. Separator ten, zaprojektowany do obsługi przepływu do 15 litrów na sekundę, wprowadza wodę w ruch wirowy, co pozwala na zmniejszenie prędkości liniowej wody i umożliwia skuteczne separowanie osadu i zanieczyszczeń i osiadanie ich w zbiorniku filtra. Dzięki temu, że cząstki zanieczyszczeń są w osadniku wprowadzane w ruch wirowy, pokonują one tę samą odległość w zbiorniku osadowym, jednak w znacznie mniejszym urządzeniu.

Aby zagwarantować jak najlepszą filtrację, osadnik Wavin Certaro został poddany szeroko zakrojonym badaniom laboratoryjnym i symulacjom komputerowym dynamiki cieczy. Dzięki zmniejszeniu rozmiarów podstawy tworzywowej komory filtracyjnej i jego masy możliwe było uzyskanie znacznych oszczędności w porównaniu z tradycyjnymi zbiornikami osadowymi.

Część osadna w osadniku Wavin Certaro, związana z przewidywaną ilością osadu stałego i częstotliwością jego usuwania. Piasek i zanieczyszczenia można usuwać po prostu dzięki uzyskaniu dostępu do środkowej rury pionowej. Ze względu na okrągły kształt zbiornika całość osadu można skutecznie usuwać, wykorzystując standardowy sprzęt do czyszczenia ciśnieniowego i pojazd asenizacyjny.

Kategorie produktu

Wodkan » Systemy odwodnień i drenażu »

Zobacz pozostałe produkty firmy Wavin Metalplast Buk