Centrala z odzyskiem ciepła Save VTC 300

Firma w katalogu: Systemair

Kontakt z firmą
Centrala z odzyskiem ciepła Save VTC 300

Save VTC 300 to nowe centrale z wymiennikiem przeciwprądowym do odzysku ciepła, przeznaczone do stosowania w obiektach typu domy, mieszkania, apartamenty, domy szeregowe, itp.

Centrale z odzyskiem ciepła Save VTC 300 są kompletnymi urządzeniami wyposażonymi w energooszczędne silniki EC oraz automatykę kontrolno-sterującą. Wysokosprawny wymiennik przeciwprądowy zapewnia sprawność temperaturową odzysku ciepła do 90%.

Centrale VTC 300 posiadają w górnej części obudowy króćce podłączeniowe do kanałów wentylacyjnych.

Zewnętrzny cyfrowy panel sterowania CD pozwala na wybranie parametrów pracy centrali VTC 300 takich jak: przepływ powietrza nawiewu i wywiewu, temperatura powietrza nawiewanego, czas pracy, itp.

W celu zapewnienia optymalnej pracy centrale VTC 300 są wyposażone w przepustnice by-pass odmrażające w okresie zimowym oraz kilka programów odmrażających w zależności od możliwej intensywności zamrożenia. W okresie letnim układ automatyki sterującej układem przepustnic by-pass uruchamia program bez odzysku ciepła.

Centrale z odzyskiem ciepła Save VTC 300 mogą zapewnić maksymalny przepływ powietrza do 430 m3/h przy 100 Pa sprężu dyspozycyjnego.

Kategorie produktu

Wentylacja, klimatyzacja » Rekuperatory »

Zobacz pozostałe produkty firmy Systemair