Elektroniczne regulatory parametryczne

Firma w katalogu: Alfaco

Kontakt z firmą
Elektroniczne regulatory parametryczne

Elektroniczne regulatory zastępują liczne elementy elektromechaniczne i mogą być skonfigurowane według wymagań określonej specyfiki zastosowania - sterowania klimatyzatorami czy chillerami.

Elektroniczny regulator parametryczny to urządzenie standardowe produkowane masowo, co pozwala uzyskać znaczne korzyści w zakresie ceny i funkcjonalności produktu.

Niemniej jednak określenie "standardowy" odnosi się tylko do cyklu produkcyjnego. Regulatory parametryczne mogą być skonfigurowane według wymagań określonej specyfiki zastosowania - sterowanie komorami chłodniczymi, chillerami, klimatyzatorami pomieszczeń komputerowych, itp.

Dostępne do skonfigurowania liczne parametry oznaczają, że funkcjonowanie regulatora można zaadaptować w bardzo szerokim zakresie wymagań klienta (np. odszranianie elektryczne lub za pomocą gorącego gazu, poprzez wyłączenie sprężarki, itp). Z tego powodu regulatory parametryczne firmy Carel oferują doskonałe wyważenie pomiędzy wysoką jakością funkcjonowania, konkurencyjną ceną, oraz elastycznością działania.

Przykłady elektronicznych regulatorów parametrycznych:

  • typoszereg "IR", oraz "Plug-In" dla kontroli pracy lad i szaf chłodniczych, oraz komór chłodniczych
  • typoszereg "µchiller" dla sterowania chillerami, pompami ciepła i centralami klimatyzacyjnymi
  • typoszereg "Aria" dla sterowania klimatyzacją strefową, klimatyzatorami typu "split" (generalnie klimatyzacja komfortu)
  • typoszereg "MasterCella" dla sterowania komorami chłodniczymi
  • typoszereg "MasterCase" dla sterowania ladami chłodniczymi wyposażonymi w elektroniczne zawory rozprężne
  • typoszereg "mpx" dla sterowania systemem wielu lad chłodniczych
  • typoszereg "µAC" dla sterowania klimatyzatorami precyzyjnymi, oraz klimatyzatorami przeznaczonymi dla central telekomunikacyjnych
  • typoszereg "EVD" dla sterowania elektronicznymi zaworami rozprężnymi.

Kategorie produktu

Wentylacja, klimatyzacja » Systemy, urządzenia, elementy »

Zobacz pozostałe produkty firmy Alfaco