Zawory Purmo TempCo VT

Firma w katalogu: Rettig Heating

Kontakt z firmą złóż ofertę
Zawory Purmo TempCo VT

Zestaw zaworów Purmo TempCo VT umożliwia sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikiem przy użyciu jednej głowicy termostatycznej. Zastosowanie takiego regulatora jest najkorzystniejsze w łazience, gdzie grzejnik tradycyjny może współpracować z ogrzewaniem podłogowym.

Zawory Purmo TempCo VT dają możliwość przyłączenia systemu wodnego ogrzewania podłogowego do istniejącej instalacji grzejnikowej. Korzystne jest ich zastosowanie w nowych pomieszczeniach lub przy remoncie łazienki, podczas którego instalacja grzewcza jest uzupełniana o ogrzewanie podłogowe. Purmo TempCo VT steruje mocą grzejnika i podłogówki za pomocą wspólnej głowicy termostatycznej. Zawór umożliwia pracę grzejnika przy wysokiej temperaturze wody zasilającej, niezależnie od ogrzewania podłogowego, co zabezpiecza przed przegrzewaniem podłogi.

Innowacyjna konstrukcja zaworu Purmo TempCo VT pozwala na szeregowe połączenie hydrauliczne układu podłogowego z grzejnikiem, co sprawia, że temperatura zasilania instalacji podłogowej jest obniżana przez grzejnik. Zapewnione jest też, dzięki temu, łatwe równoważenie hydrauliczne.

Purmo TempCo VT - schematIntegralny system zabezpieczenia przed zbyt wysoką temperaturą automatycznie, bez konieczności odcięcia grzejnika, zamyka obieg podłogowy jeżeli temperatura przekroczy 55°C. Możliwość tę daje specjalne obejście w konstrukcji zaworu, tzw. bypass, co różni zawory Purmo TempCo VT od zaworów RTL. Zawór RTL ogranicza maksymalną temperaturę powrotu, a po jej przekroczeniu wyłącza jednocześnie obieg podłogowy i grzejnik.

Zawory Purmo TempCo VT mogą być montowane do wielu grzejników z oferty Purmo, o rozstawie przyłączy 50 mm. Są to przykładowo: grzejnik Kos V, Delta Twin M, Kea, dekoracyjny grzejnik Sardinia, Ventil Compact, Ratea.

    Krótka charakterystyka zaworów Purmo TempCo VT:
  • grzejnik tradycyjny i ogrzewanie podłogowe są regulowane jednocześnie, wspólnym zaworem;
  • pojedynczy zestaw przyłączeniowy, zainstalowany na grzejniku, umożliwia podłączenie obiegu podłogowego;
  • obniżoną temperaturę zasilania w instalacji podłogowej zapewnia szeregowe podłączenie grzejnika i układu w podłodze;
  • jedna nastawa hydrauliczna pozwala na regulację grzejnika i ogrzewania podłogowego;
  • zawory mogą być łączone z grzejnikami o rozstawie króćców podłączeniowych 50 mm.

Kategorie produktu

Urządzenia i akcesoria grzewcze » Zawory termostatyczne »

Zobacz pozostałe produkty firmy Rettig Heating