System tryskaczowy BlazeMaster do zastosowań przeciwpożarowych

Firma w katalogu: Nibco

Kontakt z firmą złóż ofertę
System tryskaczowy BlazeMaster do zastosowań przeciwpożarowych
Materiał: PVC-C - chlorowany polichlorek winylu Materiałem użytym do produkcji systemu BlazeMaster® jest wysokiej jakości chlorowany polichlorek winylu (PVC-C), którego skład i formuła zostały skomponowane stricte do zastosowań przeciwpożarowych.

WYMIARY

RURY

od 3/4" do 3" (cale) - produkowane w systemie IPS (Iron Pipe Size) jako szereg wymiarowy SDR13,5 (wg ASTM F 442) w kolorze pomarańczowym

ZŁĄCZKI

od 3/4" do 1 1/4" (cale) - produkowane w typoszeregu SCH 40 (wg ASTM F 438)
od 1 1/2" do 3" (cale) - produkowane w typoszeregu SCH 80 (wg ASTM F 439) 

PARAMETRY PRACY

System NIBCO BlazeMaster® o nominalnych rozmiarach 3/4” – 3” (20 – 80 mm) przystosowany jest do pracy przy ciśnieniu 1207 kPa w temperaturze 65°C.

ZASTOSOWANIE

Instalacje przeciwpożarowe

Zgodnie z aprobatą CNBOP system BlazeMaster® można stosować w przestrzeniach o małym zagrożeniu pożarowym do których należą między innymi: szkoły, kluby, hotele, kościoły, biura, restauracje, szpitale, biblioteki. Dodatkowo według normy NFPA 13:2010 może być on używany w pomieszczeniach o normalnym poziomie zagrożenia pożarowego takich jak np. parkingi, poczty, sklepy, zakłady chemiczne przy spełnieniu specjalnych warunków określonych w normie.

CERTYFIKATY

System NIBCO BlazeMaster® pozytywnie przeszedł szereg badań oraz testów uzyskując niezbędne certyfikaty.Posiada on między innymi:

  • Aprobatę Techniczną Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowych (CNBOP)
  • Certyfikaty amerykańskie FM (Factory Mutual) oraz UL (Underwriters Laboratory)
  • Certyfikat angielski LPCB (Loss Prevention Certification Bard)
  • Produkty przeciwpożarowych instalacji tryskaczowych NIBCO BlazeMaster® PVC-C zostały wpisane na listę produktów dopuszczonych do użytku z wodą pitna przez NSF. Produkty te spełniają wymogi Normy ANSI/NSF 61 dotyczące skutków zdrowotnych. oraz zostały również przetestowane na zgodność z normami ASTM F438 i F439.

Kategorie produktu

Materiały do instalacji » Rury i łączniki z tworzyw sztucznych » Ochrona i elektronika » Ochrona przeciwpożarowa »

Zobacz pozostałe produkty firmy Nibco