Separatory tłuszczu KESSEL

Firma w katalogu: Kessel

Kontakt z firmą złóż ofertę
Separatory tłuszczu KESSEL
Separatory tłuszczu KESSEL wykonane są z tworzywa sztucznego, występują w wielkościach nominalnych NS 2, NS 4, NS 7 i NS 10 i przeznaczone są do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających.

Zanieczyszczone ścieki pochodzące np. z kuchni  hotelowych nie mogą ze względu na ochronę wód i przewodów wody surowej być odprowadzone tak po prostu do kanalizacji. Zgodnie z przepisami wymagane jest zabudowanie odpowiednich urządzeń separujących. Już od roku 1988 firma KESSEL AG zajmuje się wieloaspektowym tematem systemów oddzielających. Od początku postawiono na polietylen, czyli tworzywo sztuczne odporne na ścieki agresywne. KESSEL ma długoletnie doświadczenie i szeroki know-how w zakresie wszelkich istotnych pytań i problemów.

 

Zalety

 

  • Łatwe czyszczenie

Dzięki małemu zwilżaniu woskopodobnych powierzchni unika się powstawania osadów na ściankach. Zapewnia to łatwe czyszczenie urządzenia, co pozwala na skrócenie czasu obsługi i zmniejszenie ilości wody potrzebnej do płukania

 

  • Odporność na ścieki agresywne

Zastosowany materiał – polietylen jest odporny na agresywne kwasy tłuszczowe powstające w ściekach zawierających tłuszcz. Dzięki temu nie następuje uszkodzenie urządzenia w wyniku korozji. 

 

  • Wytrzymałość na zerwanie

Polietylen gwarantuje wysokie parametry dotyczące udarności oraz wydłużenia przy zerwaniu. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie na terenach, na których występują poruszenia ziemi (np. tereny szkód górniczych).

 

Typoszeregi separatorów tłuszczu KESSEL

 

  • KESSEL Euro „G” 

Najprostszy model opróżniany poprzez otwierane pokrywy zbiornika. Niestety wiąże się to z rozprzestrzenianiem bardzo nieprzyjemnych zapachów oraz z koniecznością przeprowadzenia węża wozu asenizacyjnego poprzez pomieszczenia budynku.

 

  • KESSEL  Euro „D”  -

Posiada dodatkowy przewód wyprowadzany na ścianę budynku, gdzie bezpośrednio podłącza się wóz asenizacyjny, zatem podczas opróżniania nie ma potrzeby otwierania pokryw separatora.  Mycie urządzenia odbywa się ciepłą wodą poprzez otwory rewizyjne.

 

  • KESSEL Euro „D“ z systemem „Schredder-Mix®“  (Rys.1)

Poza przewodem bezpośredniego opróżniania separator ten posiada system „Schredder-Mix®” służący do mieszania i rozdrabniania całej zawartości zbiornika. Obiegowy napływ wody przez rotacyjne dysze powoduje dokładne oczyszczenie wewnętrznych ścian zbiornika nawet zimną wodą. Ogromną zaletą systemu jest obsługa separatora przy szczelnie zamkniętych pokrywach.

 

  • KESSEL Euro „E+S” M.

W przypadku, gdy separator jest tak umiejscowiony, że pompa wozu asenizacyjnego do opróżniania byłaby za słaba, należy zastosować rozwiązanie, gdzie pompa separatora włączona w układ mieszający „Schreder Mix® System” także tłoczy zawartość do wozu asenizacyjnego. Również w tym wypadku opróżnianie i mycie odbywa się w sposób absolutnie szczelny zapachowo i może być wykonane za pomocą zimnej wody. Wszystkie czynności związane z opróżnianiem ustawiane są ręcznie na skrzynce sterowniczej.

 

  • KESSEL Euro „E+S” PV 

Wersja poprzednia jest tu poszerzona o pełną automatykę z programowaniem czasów opróżniania i mycia. Ponadto istnieje możliwość sterowania zdalnego, w wyniku czego osoba wykonująca opróżnianie nie musi wchodzić do budynku i sama może wybrać czas opróżniania.

 

  • KESSEL „SE” M

W sytuacji, gdy dostęp wozu asenizacyjnego do separatora jest trudny lub niemożliwy (np. pensjonat górski z trudnym dojazdem), a także w przypadku, gdy inwestor chce ograniczyć koszty za opróżnianie, które zależą od objętości - najlepiej sprawdzi się separator typu „SE” M. (Rys. 2) Posiada on odrębne zbiorniki na osady oraz na tłuszcz, dzięki czemu nie trzeba opróżniać całej zawartości urządzenia. W momencie zapełnienia pojemników zamienia się je na puste bez potrzeby przerywania pracy separatora.

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy Kessel