Biologiczne oczyszczalnie ścieków ZBF

Firma w katalogu: Ja-ck

Kontakt z firmą
Biologiczne oczyszczalnie ścieków ZBF

Biologiczna oczyszczalnia ścieków ZBF działa na zasadzie osadu czynnego wspartego wypełnieniem fluidalnym. Komora biologiczna poprzedzona jest osadnikiem gnilnym umożliwiający retencjonowanie składu ścieków w ciągu doby oraz gromadzenie osadu.

Dodatkowo wszystkie zanieczyszczenia ulęgają sendymentacji czy flotacji są w nim gromadzone co dodatkowo zabezpiecza funkcjonowanie komory biologicznej.

Typoszereg reaktorów ZBF obejmuje rozwiązania kompaktowe (zintegrowane z osadnikiem wstępnym i wtórnym) oraz same reaktory wymagające osadnika gnilnego. Odbiornikiem może być równomelioracyjny studnia chłonna czy drenaż.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków ZBF oferowana jest z różnym wyposażeniem. W normalnej wersji praca oczyszczalni nie wymaga bezpośredniej ingerencji użytkownika np. odkręcenie zaworu recyrkulacji co pewien czas. W naszym rozwiązaniu odbywa się to automatycznie.

Dodatkowo pojemnik mieszczący dmuchawę jest odizolowany od komory reaktora i posiada osobno wprowadzoną wentylacje. Pozwala na bezproblemowa prace czy pozostałych urządzeń technicznych.

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »