Systemy Wavin Q-Bic i AZURA

Firma w katalogu: Wavin Metalplast Buk

Kontakt z firmą złóż ofertę
Systemy Wavin Q-Bic i AZURA

Systemy Wavin Q-Bic i Azura stosowane są do zagospodarowania wody deszczowej. Przeznaczone do tymczasowego magazynowania oraz rozsączania wody deszczowej, dla terenów o dowolnej powierzchni i wszystkich rodzajów gruntu – od pojedynczych domów do dużych powierzchni utwardzonych (np. obiektów handlowych, parkingów). Głównym elementem systemu są skrzynki.

Po raz pierwszy wielkowymiarowe zbiorniki retencyjno-rozsączające Wavin Q-Bic dostępne są dla kamer inspekcyjnych oraz urządzeń czyszczących. Kanał inspekcyjny o średnicy >500 mm. Konstrukcja skrzynek zaprojektowana jest pod kątem zachowania odporności na zniszczenie zarówno od obciążeń statycznych(przykrywający i otaczający je grunt), jak i od obciążeń dynamicznych (ruch pojazdów). Dzięki skrzynkom powstają podziemne obszary magazynowania, a następnie woda deszczowa wsiąka w grunt. Instalacja skrzynek połączona jest od strony dopływu z systemem odprowadzania wody deszczowej z dachu tj. rynnami i rurami spustowymi lub z powierzchni utwardzonych terenu. Systemy Wavin Q-Bic i Azura charakteryzują się wydajnością magazynowania rzędu 95% (w porównaniu do żwiru 30%). Z uwagi na sposób montażu systemy nadają się do wielu zastosowań: na powierzchniach o dowolnej wielkości w konfiguracji szeregowej lub blokowej, w jednej lub kilku warstwach. System wytrzymuje obciążenia do 10 t/m2, dzięki temu zakres jego zastosowań obejmuje parkingi oraz ciągi komunikacyjne, po których odbywa się ruch kołowy.

Kategorie produktu

Wodkan » Systemy odwodnień i drenażu »

Zobacz pozostałe produkty firmy Wavin Metalplast Buk