Drenaż opaskowy

Firma w katalogu: Wavin Metalplast Buk

Kontakt z firmą
Drenaż opaskowy

Głównym zadaniem drenażu opaskowego jest przeciwdziałanie zawilgoceniu ścian budynku narażonego na oddziaływanie wody z terenu wokół podziemnych części budynku mieszkalnego. W niektórych przypadkach drenaż opaskowy stosowany jest do osuszania działki otaczającej budynek.

System drenarski PVC-U z uwagi na liczne warianty wykonania (m.in. otuliny syntetyczne, kokosowe) ma zastosowanie w różnych rodzajach gleb bez konieczności użycia dodatkowych zabezpieczeń przed zamulaniem.

Aby system funkcjonował efektywnie i skutecznie, musi być zaprojektowany jako swoista zamknięta opaska, która obejmuje wszystkie ściany stykające się z ziemią. Idealny system drenażu opaskowego powinien chronić zarówno powierzchnie pionowe ścian fundamentowych, jak i poziome płaszczyzny posadzek podpiwniczenia i ław fundamentowych. 

Jeśli projekt techniczny budynku nie zawiera zestawienia elementów drenażu, należy poszczególne elementy dobrać zgodnie ze schematem drenażu na zamieszczonym obok rysunku.

Rozmieszczenie elementów drenażu opaskowego należy wykonać zgodnie ze schematem:

  • rura drenarska PVC
  • studzienka drenarska rewizyjna
  • studzienka drenarska zbiorcza
  • rura kanalizacyjna.


Kategorie produktu

Wodkan » Systemy odwodnień i drenażu »

Zobacz pozostałe produkty firmy Wavin Metalplast Buk