Gruntowy wymiennik płytowy

Firma w katalogu: Amsel

Kontakt z firmą złóż ofertę
Gruntowy wymiennik płytowy

Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła GEO-WENT w wersji płytowej PROVENT- GEO to najprościej rzecz biorąc połączenie niektórych zalet wymiennika rurowego z zaletami wymiennika żwirowego. Jego konstrukcja polega na umieszczeniu na przygotowanym, równym złożu żwirowym warstwy płyt z tworzywa ustawionych na "stopkach" opartych o powierzchnię złoża żwirowego (podsypki żwirowej).

Powietrze przepływa więc nie pomiędzy kamieniami złoża (jak ma to miejsce w przypadku GWC żwirowego), ale nad nimi, w przestrzeni pomiędzy złożem a pokrywającymi go płytami.

Oferujemy dostawę oraz wykonanie bezprzeponowych, gruntowych wymienników ciepła PROVENT GEO umożliwiających pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła w okresie grzewczym w maksymalnie wydajnym stopniu

Zastrzeżony w Urzędzie Patentowym, modułowy sposób budowy oraz konstrukcja wymiennika umożliwia wykonanie układu dla obróbki powietrza wentylacyjnego wydajności od 200 do 30 000m3/h.

W konstrukcji wymiennika PROVENT-GEO wykorzystano szereg rozwiązań zapewniających jego bezawaryjna pracę.:

 • Folia izolacyjna uczona bezpośrednio na styropianie zabezpiecza wymiennik przed woda opadową.
 • Rura drenarska (opcja) stosowana jest w przypadku dużych powierzchni wymiennika oraz gruntów małoprzepuszczalnych w celu łatwiejszego odprowadzenia wód opadowych.

Dzięki odpowiednio dobranej izolacji termicznej i niewielkiej grubości podłoża żwirowego wymiennik tego typu może być płytko posadowiony(około 0,7m poniżej poziomu gruntu).

Umożliwia to stosowanie wymiennika PROVENT- GEO w miejscach, w których poziom wód gruntowych jest stosunkowo wysoki. Bezprzeponowy przepływ powietrza (w bezpośrednim kontakcie z odpowiednio przygotowaną warstwą gruntu) umożliwia odprowadzenie bezpośrednio do gruntu kondensatu powstającego w procesie schładzania powietrza, zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni wykorzystując stabilizujące działanie naturalnej flory gruntu.

Odpowiednie ukształtowanie strugi powietrza przepływające przez płytowy wymiennik PROVENT-GEO gwarantuje maksymalnie skuteczną wymianę ciepła o niespotykanej gdzie indziej skuteczności. Konstrukcja i konfiguracja poszczególnych elementów wymiennika minimalizuje straty ciśnienia transportowanego powietrza.

Podstawowe cechy wyróżniające Płytowy Wymiennik Gruntowy PROVENT-GEO:

 • znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania,
 • optymalna praca urządzeń do odzysku ciepła,
 • zapobieganie nadmiernej suchości powietrza zimą
 • zapewnienie pożądanego chłodu w porze letnich upałów
 • praktycznie 100% wymiana cieplna z gruntem
 • możliwość posadowienia wymiennika na niewielkiej głębokości
 • wydajne chłodzenie i osuszanie powietrza latem
 • ogrzewanie i dowilżanie powietrza zimą
 • niewielkie straty ciśnienia
 • możliwość pracy ciągłej, bez potrzeby "regeneracji" złoża.

Warunki pracy gruntowych wymienników ciepła:

Temperatura do jakiej możliwe jest ochłodzenie latem powietrza w GWC zależna jest od tzw. izoterm gruntu w sąsiedztwie wymiennika. Jak widać na wykresie wartości izoterm uzależnione są od głębokości i pory roku. Na przykład na głębokości ok. 1.5m (typowa dla rurowych GWC) wartość ta waha się w granicach +2 zimą do+16oC latem, średnia wartość temperatury wynosi pomiędzy 4 a 8 stopni. Na większej głębokości - ok. 7-8m temperatura gruntu jest niemal stała w ciągu całego roku i wynosi +8 do +10oC.

Korzystne jest zatem by wymiennik pracował w tych warunkach. Tylko wówczas bowiem może nastąpić skuteczne ochłodzenie i osuszanie powietrza wentylacyjnego, szczególnie podczas letnich upałów.

Teoretycznie możliwe jest, do pozyskiwania chłodu, zastąpienie klasycznych urządzeń klimatyzacyjnych odpowiednio wydajnym GWC. Należy wówczas dodatkowo zastosować recyrkulację powietrza obiegowego poprzez wymiennik gruntowy.

Kategorie produktu

Wentylacja, klimatyzacja » Rekuperatory »

Zobacz pozostałe produkty firmy Amsel