Wentylatory typu WDc/s

Firma w katalogu: Metalplast

Kontakt z firmą złóż ofertę
Wentylatory typu WDc/s

Wentylatory typu WDc/s-Ex znajdują zastosowanie do przetłaczania atmosfer wybuchowych, powstałych w wyniku zaistnienia mieszanin substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem w warunkach atmosferycznych.

Wentylatory typu WDc/s-Ex są one zaprojektowane w taki sposób, aby mogły funkcjonować zgodnie z parametrami ruchowymi wymaganymi dla grupy urządzeń II kategorii 2. Cechują się ochroną w przestrzeniach zagrożonych wybuchem za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego. Oznacza to, że są one zabezpieczone przed możliwością zapłonu przez gorące powierzchnie lub iskry wytwarzane przez obracające się części wentylatora.

Wentylatory typu WDc/s-Ex są przeznaczone do przetłaczania atmosfer wybuchowych, powstałych w wyniku zaistnienia mieszanin powietrza z gazami, parami i mgłami grupy wybuchowości (podgrup) IIA, IIB i IIC z przestrzeni zagrożonych wybuchem strefy 1 i 2, klasy temperaturowej T3-T4. Ze względu na użyte materiały konstrukcyjne, wentylatory mogą przetłaczać czynnik o maksymalnej temperaturze 40° C.

Przestrzeń zagrożona wybuchem oznacza przestrzeń, w której występuje gazowa atmosfera wybuchowa lub można się spodziewać jej wystąpienia w takich ilościach, że wymaga to specjalnych środków zapobiegawczych dotyczących konstrukcji, instalowania i stosowania urządzenia. Przestrzenie zagrożone wybuchem klasyfikujesię na strefy:

  • strefa 1: Przestrzeń, w której pojawienie się gazowej atmosfery wybuchowej jest prawdopodobne w normalnych warunkach pracy.
  • strefa 2: Przestrzeń, w której w normalnych warunkach pracy nie jest prawdopodobne pojawienie się gazowej atmosfery wybuchowej, a jeżeli pojawi się ona rzeczywiście, to może tak się stać tylko rzadko i tylko na krótki okres.

Typoszereg wentylatorów dachowych typu WDc/s-Ex składa się z następujących wielkości: 16; 20; 25; 31,5.

Wentylatory typu WDc/s-Ex są zaprojektowane i wykonane zgodnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 94/9/WE (ATEX) oraz odpowiednimi normami zharmonizowanymi pod kątem zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Posiadają one Orzeczenie Atestacyjne Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej "Barbara" dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego - K.D.B. nr 00.294 W.

Poszczególne elementy konstrukcyjne wentylatora (oprócz wirnika) wykonane są z tworzywa sztucznego antystatycznego (PEEL), natomiast wirnik ze stali węglowej. W wykonaniu specjalnym wirnik wentylatora może być wykonany ze stali odpornej na korozję co umożliwia przetłaczanie mieszanin gazów palnych i par z powietrzem które są jednocześnie agresywne chemicznie.

Wentylatory typu WDc/s-Ex znajdują zastosowanie do przetłaczania atmosfer wybuchowych, powstałych w wyniku zaistnienia mieszanin substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem w warunkach atmosferycznych a także agresywnych chemicznie o temperaturze do + 40° C grupy wybuchowości (podgrup) IIA, IIB, IIC i klasy temperaturowej T3-T4 ze strefy zagrożenia wybuchem 1 i 2. Znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych typu wywiewnego - jak na przykład w akumulatorowniach.

Kategorie produktu

Wentylacja, klimatyzacja » Wentylatory »

Zobacz pozostałe produkty firmy Metalplast