Centrala klimatyzacyjna typ 19 ThermoCond®

Firma w katalogu: Menerga

Kontakt z firmą
Centrala klimatyzacyjna typ 19 ThermoCond®

Centrala klimatyzacyjna do hal basenowych typ 19 ThermoCond® z podwójnym krzyżowym wymiennikiem ciepła - wentyluje, osusza i ogrzewa halę basenową.

Centrala klimatyzacyjna Menerga® ThermoCond® typ 19 jest produkowana w pięciu wielkościach i została zaprojektowana dla potrzeb basenów hotelowych, basenów terapeutycznych oraz basenów prywatnych. Centrala wentyluje, osusza i ogrzewa halę basenową. Nie jest wymagane przy tym dodatkowe ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe.

Obudowa central klimatyzacyjnych typu 19 ThermoCond®:

Rama obudowy jest wykonana z zamkniętych profili z ocynkowanej stali, izolowanych wewnętrznie. Pokrywy, o grubości 22 mm(w wypadku urządzeń wewnętrznych), wykonane są z dwóch warstw blachy ocynkowanej i warstwy izolacji pomiędzy nimi. Blachy pokrywane są elektrostatycznie z obu stron powłoką z tworzywa poliestrowego w jakości DX 51D + Z 275, 1A. Kolor obudowy zgodny z RAL 2004, klasa ochrony przed korozją III.

Ponadto pokrywy oklejone są folią zabezpieczającą urządzenie w czasie transportu i montażu. Konstrukcja pokryw pozbawiona jest mostków cieplnych. Pomiędzy pokrywami, a ramą umieszczona jest podwójna uszczelka gumowa o wysokiej trwałości. Panele są mocowane za pomocą zacisków otwieranych kluczem serwisowym i przystosowane do zdejmowania, co ułatwia prace serwisowe.

Podłoga centrali klimatyzacyjnych typu 19 ThermoCond® pod wymiennikiem wykonana jako wanna skroplin i wyposażona w odpływ. Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji zgodnie z DIN EN 1886 sprawdzona przez RWTuV. Wytrzymałość mechaniczna w klasie 1A, szczelność obudowy w klasie A, przenikanie ciepła w klasie T4, klasyfikacja współczynnika mostków cieplnych w klasie TB3. Cztery przyłącza kanałów powietrza wykonane z ram kątownikowych 20mm. Urządzenie składa się standardowo z jednej części, opcjonalnie istnieje możliwość podziału.

Zestaw elastycznych wibroizolatorów zintegrowanych w nóżkach centrali. Wysokość nóżek regulowana przez wkręcanie. Króćce elastyczne Zestaw króćców elastycznych, pozbawionych mostków cieplnych. Króćce powietrza zewnętrznego i usuwanego izolowane. Przepustnice Zestaw przepustnic zintegrowanych w urządzeniu, odpowiadających za sterowanie przepływem powietrza w różnych trybach pracy.

Przepustnice powietrza zewnętrznego i usuwanego wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, poruszanych przeciwbieżnie za pomocą plastikowych przekładni zębatych o niskim poziomie tarcia. Krawędzie łopatek wyposażone w miękkie uszczelki gumowe. Wykonanie zgodne z DIN1946. Dwie przepustnice recyrkulacyjne wykonane z blachy ocynkowanej zabezpieczonej tworzywem sztucznym. Na linii styku umieszczona jest podwójna taśma uszczelniająca.

Konstrukcja przepustnic umożliwia pełne otwarcie przy minimalnych oporach przepływu. Przepustnice w obszarze powietrza zewnętrznego i usuwanego izolowane termicznie. Każda przepustnica posiada oddzielny indywidualny napęd, położenie przepustnic zmieniane płynnie, stopień otwarcia kontrolowany i odczytywany na wyświetlaczu regulatora.

Wentylatory promieniowe jednostronnie ssące z  łopatkami wygiętymi do tyłu, zoptymalizowane do pracy bez obudowy spiralnej poprzez specjalne ukształtowanie łopatek (wysoka sprawność) i zminimalizowanie hałasu. Napęd za pomocą silników ze sterowaniem elektronicznym i zewnętrznym wirnikiem (eC-Motor). Jednostka kumutacyjna, służąca do zmiany obrotów silnika, umieszczona wewnątrz centrali. Wirnik i motor są osadzone wewnątrz centrali na podkładkach wibroizolacyjnych. Silnik i wirnik są wyważane statycznie i dynamicznie jako jeden układ w jakości G 2,5 zgodnie z ISO 1940 T1.

Kategorie produktu

Wentylacja, klimatyzacja » Klimatyzatory »

Zobacz pozostałe produkty firmy Menerga