Pompy ściekowe i drenażowe z AUTOAdapt

Firma w katalogu: Grundfos

Kontakt z firmą złóż ofertę
Pompy ściekowe i drenażowe z AUTOAdapt

Pompy ściekowe i drenażowe z funkcją AUTOAdapt adaptują się do każdej sytuacji w studzience eliminując większość wszystkich wezwań serwisu i obniżając koszty instalacji i odbioru. Oferowane przez Grundfos pompy z rozdrabniaczem do ścieków, i pompy do wody drenażowej, wody brudnej i ścieków z funkcją AUTOADAPT, upraszczają pompowanie ścieków, ponieważ nie wymagają instalacji zewnętrznych czujników, łączników pływakowych i przewodów w studzience.

AUTOAdapt to prawdziwie inteligentny system, który wprowadza innowacyjne, opatentowane rozwiązania do zastosowań w komunalnych, prywatnych i przemysłowych instalacjach ściekowych. Wszystkie czujniki są zintegrowane w pompie, która automatycznie dostosowuje sie do warunków i sytuacji w studzience, co znakomicie upraszcza instalację, uruchamianie i eksploatację oraz zwiększa niezawodność.

Większość zakłóceń w pracy studzienek jest wywoływana przez awarie łączników pływakowych lub elektrod. Ich wyeliminowanie usuwa to, co było słabym ogniwem, i przynosi znaczące korzyści ekonomiczne.

Wprowadzenie AUTOADAPT do naszej oferty podkreśla dążenie do wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek i odpowiada na wymagania naszych klientów i partnerów, którzy oczekują systemów pompowych gwarantujących niezawodność w długim okresie eksploatacji i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Pompy ściekowe i drenażowe z AUTOAdapt przeznaczone są do:

  • ścieków komunalnych
  • ścieków o wysokiej zawartości włókien (Wirnik otwarty SuperVortex)
  • wody drenażowej i gruntowej
  • ścieków z gospodarstw domowych
  • ścieków przemysłowych
  • wody chłodzącej i procesowej.

AUTOADAPT zapewnia niezawodne działanie ściekowych systemów pompowych i obniża koszty instalacji oraz uruchamiania, nie ograniczając nadzoru nad pracą pompy i zakresu sygnalizacji alarmowej. Wewnętrzne systemy monitorowania są zainstalowane standardowo i zapewniają, że pompa nigdy nie będzie pracować na sucho. Wyeliminowanie obszarów ryzyka z instalacji pompowej oznacza zmniejszenie liczby koniecznych wezwań serwisu.

AUTOADAPT redukuje złożoność. Pompy ściekowe i drenażowe z AUTOAdapt po zainstalowaniu w studzience automatycznie adaptują się do niej i mogą wykrywać obecność innych pomp. Łączna liczba do czterech pomp automatycznie kalibruje swoje poziomy włączania/wyłączania i może działać w trybie pracy naprzemiennej, zapewniając zawsze optymalne funkcjonowanie. Ponadto pompy adaptują się do okresów wysokiego napływu, w których pracują równolegle.

Kategorie produktu

Wodkan » Pompy, zestawy hydroforowe »

Zobacz pozostałe produkty firmy Grundfos