SL - BIO DUO

Firma w katalogu: Sotralentz

Kontakt z firmą złóż ofertę
SL - BIO DUO

Przydomowa oczyszczalnie ścieków z typoszeregu SL-BIO DUO to wysokiej jakości kompletna instalacja wytwarzana w najnowszej technologii wytłaczania z rozdmuchem. Przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych do maksymalnej liczby 50 użytkowników (RLM).

SL- BIO DUO jest hybrydowym połączeniem dwóch najbardziej skutecznych technologii biologicznego oczyszczania ścieków: złoża biologicznego i osadu czynnego.

Chcąc wykorzystać zalety obu systemów i jednocześnie usunąć ich wady firma Sotralentz opracowała i wdrożyła do produkcji typoszereg hybrydowych reaktorów z serii BIO-DUO.

Idea systemów hybrydowych, czyli wykorzystujących w jednej technologii różne systemy oczyszczania jest powszechnie znana i stosowana. Jednakże technologię BIO-DUO wyróżnia jej szeregowy system tj. złoże biologiczne i komora osadu czynnego są ustawione jedna po drugiej w jednym zbiorniku. Pozwala to na "samoregulację" systemu w zależności od obciążenia (komora osadu czynnego nie pracuje przy małym ładunku - brak osadu nadmiernego).

Odbiornikiem  oczyszczonych ścieków może być ciek wodny, studnia chłonna itp.

Podstawowa wersja typoszeregu BIO-DUO, przydomowa oczyszczalnia ścieków SL BIO DUO 6M,  zapewnia skuteczne oczyszczenie ścieków dla gospodarstw domowych do 6 mieszkańców.

Oczyszczalnia BIO-DUO 6M realizuje następujące procesy biologiczne:

  • Dopływ ścieków surowych

Surowe ścieki bytowo-gospodarcze dopływają do oczyszczalni przykanalikiem w sposób grawitacyjny lub ciśnieniowo z przydomowej przepompowni ścieków.

  • Podczyszczanie beztlenowe w osadniku gnilnym

W osadniku gnilnym zachodzą wstępne procesy oczyszczania ścieków głównie na drodze mechanicznej. Dzięki deflektorowi na wlocie dopływające ścieki nie powodują poderwania osadów z dna zbiornika. Cząstki łatwo opadające sedymentują na dno zbiornika zaś tłuszcze i oleje flotują tworząc na powierzchni (tzw. kożuch). Na odpływie wbudowany jest filtr szczelinowy, który dodatkowo filtruje ścieki z niesionej zawiesiny. Zatrzymane w osadniku gnilnym zanieczyszczenia organiczne rozkładane są wstępnie na drodze procesów fermentacji beztlenowej.

  • Oczyszczanie tlenowe na złożu biologicznym

Ścieki podczyszczone w osadniku gnilnym przepływają grawitacyjnie do komory bioreaktora, która pracuje jako napowietrzane złoże zanurzone. W celu równomiernego wymieszania i napowietrzania ścieków oraz uzyskania odpowiedniego obciążenia hydraulicznego złoża, zastosowano powietrzny podnośnik cieczy pracujący jako wewnętrzny cyrkulator bioreaktora. Pozwala to na skuteczne wywołanie procesów biologicznego oczyszczania.

  • Doczyszczanie tlenowe w komorze osadu czynnego

Ścieki przepływają do drugiej komory reaktora dzięki dolnej szczelinie w przegrodzie oddzielającej obie strefy bioreaktora. W drugiej komorze, ładunek zostaje poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pełni także rolę osadnika wtórnego dla obumarłej lub zerwanej błony biologicznej oraz osadu nadmiernego. Gwarantujące to bardzo dokładne natlenienie ładunku dzięki czemu w pełni przebiega proces nitryfikacji.

  • Towarzyszące procesom tlenowym napowietrzanie ścieków

System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia. Do wytworzenia sprężonego powietrza używa się zlokalizowanej w zintegrowanej skrzynce sterującej sprężarki membranowej o bardzo niskiej energochłonności. Proces napowietrzania odbywa się w sposób permanentny.

Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie trzech efektów:

  1. dostarczenie znajdującym się w reaktorze mikroorganizmom niezbędnego im do życia tlenu,
  2. intensywne mieszanie ścieków z mikroorganizmami
  3. przeprowadzenie procesu nitryfikacji.
  • Odpływ ścieków oczyszczonych

Ostatnim elementem reaktora jest końcowy filtr szczelinowy zabezpieczający przed przedostaniem się unoszonej przez pracujący dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pełni jednocześnie funkcję komory anoksycznej, pozwalającej na częściową denitryfikację ładunku zanieczyszczeń.

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy Sotralentz