Skrzynki rozsączające Waterloc

Firma w katalogu: Marley

Kontakt z firmą złóż ofertę
Skrzynki rozsączające Waterloc

System Waterloc pozwala na całkowite zagospodarowanie wody opadowej w miejscu powstawania opadu oraz na zachowanie naturalnego obiegu wody na obszarach zurbanizowanych i tym samym przyczynia się do odnawiana zasobów wód gruntowych.

Instalacja rozsączająca umożliwia w sprzyjających warunkach na całkowite odłączenie się od kanalizacji deszczowej. Zaś w sieci kanalizacyjnej system Waterloc włączony do kolektora może odbierać z niego nadmiar ścieków opadowych.

Retencja
Czasowe zatrzymanie nadmiaru odprowadzonej wody deszczowej z powierzchni trwałych budynków i terenu w czasie długotrwałych bądź bardzo intensywnych opadów. Woda stopniowo jest uwalniana z ustawionym natężeniem przepływu do kanalizacji deszczowej przy pomocy studni upustowej z regulowanym dławikiem. Retencja spowalnia spływ wód opadowych do kanalizacji, a dalej do odbiornika, przez co znacznie redukuje ryzyko podtopień.

Rozsączanie
Odbiór wody deszczowej odprowadzonej z powierzchni trwałych i czasowe zatrzymanie w podziemnym zbiorniku zbudowanym z modułów Waterloc, z którego woda stopniowo wsiąka w otaczający grunt (pod warunkiem, że grunt jest przesiąkalny Kf > 10-6 m/s).System Waterloc pozwala na całkowite zagospodarowanie wody opadowej w miejscu powstania opadu oraz na zachowanie naturalnego obiegu wody na obszarach zurbanizowanych i tym samym przyczynia się do odnawiania zasobów wód gruntowych. Instalacja rozsączająca umożliwia w sprzyjających warunkach na całkowite odłączenie się od kanalizacji deszczowej. Zaś w sieci kanalizacyjnej system Waterloc włączony do kolektora może odbierać z niego nadmiar ścieków opadowych.

Pozyskanie wody deszczowej
Zbieranie wody deszczowej dla celów użytkowych, takich jak podlewanie trawników, prac porządkowych, czy zasilanie spłuczek wc, a nawet pralek. W obliczu kurczenia się zasobów wód gruntowych oraz wzrastających kosztów uzdatniania wody do jakości wody pitnej i kosztów jej przesyłu zastępowanie wody pitnej przez wodę deszczową w dopuszczalnych obszarach zastosowań będzie coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu.

Moduł Waterloc 250
Geometria i materiał dobrane tak, aby zapewnić długotrwałą wytrzymałość na nacisk pionowy i poziomy oraz obciążenia dynamiczne.
dane techniczne:

  • Wymiary: 1200 x 800 x 290 mm
  • Objętość: 250 l
  • Współczynnik akumulacyjny: 0,95
  • Przyłącza: standardowo 110/160/200
  • opcjonalnie 315/400
  • Materiał: PP
  • Waga: ok. 12 kg
  • Uchwyty ułatwiające przenoszenie i montaż.

Unikalna konstrukcja modułu sprawia, że zajmuje on mało miejsca w transporcie i składowaniu. Na czas transportu możliwe jest wsunięcie jednego modułu w drugi i tym sposobem zmieszczenie na jednej palecie 24 szt. (6 m3 łącznej objętości modułów). Dzięki temu też mniejsza emisja CO2 pochodząca z transportu.

Kategorie produktu

Wodkan » Systemy odwodnień i drenażu »

Zobacz pozostałe produkty firmy Marley