Oczyszczalnie biologiczne SX-P

Firma w katalogu: Prox

Kontakt z firmą złóż ofertę
Oczyszczalnie biologiczne SX-P

Oczyszczalnie ścieków (OŚ) typ SX-P12, SX-P20 służą do aerobowego oczyszczania ścieków. Należą ze względu na swoją konstrukcję do mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie biologiczne SX-P umożliwiają biologiczne usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń organicznych i różnych form azotu do poziomu gwarantowanego przez normy i przepisy polskie i EU oraz wytwarzają warunki do biologicznego usuwania fosforu. Przy założeniu, że 1 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) dziennie wyprodukuje 150 l/osoba x dzień ścieków, a produkcja zanieczyszczeń w jednostce BZT5 wynosi 60 g/osoba/dzień.

Kompaktowa oczyszczalnia ścieków składa się z cylindrycznego zbiornika w całości wykonanego z tworzywa sztucznego (polipropylen), rozdzielonego ścianami na poszczególne komory technologiczne. Przy zagłębieniu dna kanalizacji dopływowej poniżej 0,8 m pod poziomem terenu, zalecamy umieszczenie przed OŚ przepompowni z pompami zatapialnymi. W przeciwnym razie następuje wzrost kosztów związanych z przygotowaniem budowlanym, oraz dodatkowo pojawia się konieczność wyposażenia komór osadu czynnego i osadnika w pomosty manipulacyjne.

 

 

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy Prox