Pompy ciepła - gruntowe

Firma w katalogu: Sekut - Tomasz Sekut

Kontakt z firmą złóż ofertę
Pompy ciepła - gruntowe

W pompach ciepła tego rodzaju, dolnym źródłem jest grunt, w którym zakopuje się tak zwany wymiennik. Wymiennik gruntowy to system rurek wypełnionych czynnikiem przewodzącym ciepło, który pobiera ciepło z gruntu.

 

Pobierając ciepło sam ogrzewa się o kilka ˚ C, a następnie oddaje zmagazynowaną w ten sposób energię do parownika, gdzie rozpoczyna się obieg pompy ciepła. Wyjątek stanowi pompa ciepła oparta na tzw. bezpośrednim odparowaniu. W tym przypadku sam wymiennik gruntowy pełni funkcję parownika.

Pompy ciepła gruntowe, w porównaniu do powietrznych charakteryzują się lepszym współczynnikiem COP, który jest odzwierciedleniem stosunku ilości energii elektrycznej pobieranej podczas pracy urządzenia do energii cieplnej z niego otrzymywanej. Oznacza to, że pompa ciepła oddaje 4 razy więcej energii cieplnej niż pobiera energii elektrycznej. Dla porównania warto zauważyć, że dla większości urządzeń elektrycznych współczynnik COP wynosi ok. 1. Ponadto gruntowe pompy ciepła nie wymagają stosowania dodatkowych urządzeń grzewczych.

Są samodzielnym i wystarczającym źródłem ogrzewania, także w bardzo surowych warunkach atmosferycznych, gdyż działają nawet, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej -20˚C. Należy jednak zwrócić uwagę na koszt zastosowania wymiennika gruntowego, który wiąże się z koniecznością wykonania wykopu (w przypadku wymiennika poziomego), bądź odwiertu (wymiennik pionowy). Pamiętać należy także, że na terenie pod którym zakopany jest wymiennik, nie należy sadzić wysokich drzew czy dużych krzewów, a zagospodarować go raczej np. na trawnik, chodnik czy boisko.

Więcej

Kategorie produktu

Urządzenia i akcesoria grzewcze » Pompy ciepła »

Zobacz pozostałe produkty firmy Sekut - Tomasz Sekut