Przydomowe oczyszczalnie ścieków MicroFAST

Firma w katalogu: Probud

Kontakt z firmą złóż ofertę
Przydomowe oczyszczalnie ścieków MicroFAST

Oczyszczalnie sa zabudowane w zbiornikach Probud. Reaktory projektowane i produkowane są przez Firmę Eco-Invest w oparciu o amerykańską technologię Biomicrobics.

Oczyszczalnie odpowiadają przyszłościowym wymaganiom przepisów unijnych w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków. Systemy oczyszczania ścieków FAST idealnie nadają się do zastosowania w domach jedno- i wielorodzinnych. Pojedyncze moduły stosować można do przepływów w zakresie od 0,7 m3 do 34 m3. Przy odpowiednim łączeniu/konfiguracji modułów możemy uzyskiwać systemy o dowolnych parametrach.

System MicroFAST - budowa oczyszczalni ścieków opartej na czynnym osadzie

  1. Dopływ ścieków z domu, osiedla, szkoły, restauracji, mleczarni itp.
  2. Komora umieszczona pod powierzchnia ziemi, w której zachodzi proces osiadania.
  3. Dmuchawa (jedyne urządzenie mechaniczne całego systemu) dostarczająca powietrze do bioreaktora - "serca" systemu. Powoduje ona natlenianie ścieków i wymusza ich recyrkulacje gwarantując oczyszczanie złoża biologicznego. System FAST jest bogaty w tlen, dzięki czemu zapewnia wysoki stopień oczyszczania zanieczyszczeń
  4. Sprawdzony i niezawodny bioreaktor FAST stanowi doskonałe środowisko dla wzrostu i rozmnażania niezbędnych mikroorganizmów. System FAST skutecznie przetwarza i usuwa więcej niż 95% zanieczyszczeń. Specjalna, opatentowana technologia pozwala na wyjątkowo wysoką redukcję związków biogennych (azotu, fosforu)
  5. Odpływ oczyszczonych ścieków do odbiornika (ziemia i wody powierzchniowe).

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy Probud