System Stormbox

Firma w katalogu: Pipelife

Kontakt z firmą złóż ofertę
System Stormbox
Jest to system przeznaczony do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie, bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie.

Wody deszczowe, zebrane z powierzchni utwardzonych, min. z dachów, parkingów, ulic, placów, terenów zielonych, odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe do studzienki z osadnikiem, a następnie do skrzynek rozsączających.

Wykonane z polipropylenu PP-B skrzynki systemu Stormbox mają wysoką pojemność wodną netto (206 l) oraz 95,5% pojemności magazynowania. Skrzynki łączy się ze sobą w moduły w pionie i w poziomie (wielkość modułu zależna jest głównie od wielkości odwadnianej powierzchni oraz stopnia przepuszczalności gruntu).

Kategorie produktu

Wodkan » Systemy odwodnień i drenażu »

Zobacz pozostałe produkty firmy Pipelife