System bezpieczeństwa gazu

Firma w katalogu: Ziel-Gaz

Kontakt z firmą złóż ofertę
System bezpieczeństwa gazu

Typowy system bezpieczeństwa instalacji gazowej wykrywa obecność gazów w powietrzu (gazu ziemnego, propanu-butanu, tlenku węgla), ostrzega użytkownika i informuje o uszkodzeniu, natychmiast odcina dopływ gazu do niesprawnej instalacji.

Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej składa się z:

  • zaworu grzybkowego typu ZB (Pmax=0,25 bar) lub zaworu klapowego typu MAG-3 (Pmax=5 bar),
  • centralki do współpracy z zaworami odcinającymi (2 lub 4 kanały),
  • detektorów (w obudowie zwykłej lub przeciwwybuchowej),
  • sygnalizatorów (akustycznych, optycznych, akustyczno-optycznych).

Kategorie produktu

Ochrona i elektronika » Ochrona przeciwpożarowa »

Zobacz pozostałe produkty firmy Ziel-Gaz