Oczyszczalnie ścieków BIOCLERE

Firma w katalogu: EKOFINN-POL

Kontakt z firmą złóż ofertę
Oczyszczalnie ścieków BIOCLERE
Zastosowanie: do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych z osiedli i pojedynczych domów, ośrodków wypoczynkowych, hoteli, kempingów, restauracji, szkół, ośrodków zdrowia, stacji benzynowych.
Metoda oczyszczania: mechaniczna, biologiczna tlenowa i beztlenowa, chemiczna; proces biologiczny zachodzi na złożu biologicznym zraszanym, którego wypełnienie stanowią specjalne kształtki HUFO®. Urządzenia i elementy składowe: osadnik wstępny o pojemności 2-70 m3, jedno lub dwa zraszane złoża biologiczne o objętości wypełnienia 1,2 - 50 m3wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego, opcjonalnie - stopień chemiczny. Stopień oczyszczenia ścieków: do 95% redukcji BZT5 i zawiesin.

Przepustowość [m3/doba]: 0,5-300 (RLM 5 - 2000)

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy EKOFINN-POL