System powietrzno-spalinowy IBF KOMBI

Firma w katalogu: Ibf

Kontakt z firmą złóż ofertę
System powietrzno-spalinowy IBF KOMBI
System powietrzno-spalinowy przeznaczony do kotłów z zamkniętą komorą spalania złożony jest z szamotowych profili wewnętrznych oraz z obudowy z pustaków keramzytobetonowych; po utworzeniu z profili dwuściennych przewodu kominowego, szamotowe profile wewnętrzne stanowią przewód spalinowy.
Przestrzeń pomiędzy przewodem spalinowym a obudową wykorzystuje się jako przewód powietrzny - przewodem spalinowym odprowadzane są spaliny z urządzeń grzewczych, a przewodem powietrznym, z zewnątrz budynku, dostarczane jest powietrze potrzebne w procesie spalania; stosowane urządzenia grzewcze nie pobierają powietrza z pomieszczeń, w których są zainstalowane - w ten sposób system kominowy IBF KOMBI rozwiązuje problem ograniczonej wentylacji pomieszczeń, która może być spowodowana zastosowaniem bardzo szczelnej stolarki okiennej.
Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest praca komina w tzw. przeciwprądzie (powietrze do spalania doprowadzane jest w kierunku przeciwnym do gazów spalinowych).
Strumień doprowadzanego powietrza jest podgrzany przez gazy spalinowe, co ma znaczący wpływ na zwiększenie wydajności podłączonych kotłów (mniejsze straty energii).

Kategorie produktu

Kominy, kominki, piece » Kominy ceramiczne »

Zobacz pozostałe produkty firmy Ibf