Wielokomorowy system czyszczący

Firma w katalogu: Polimat

Kontakt z firmą złóż ofertę
Wielokomorowy system czyszczący
Adaptacja szamba na pełnobiologiczną oczyszczalnię SBR (Patent międzynarodowy firmy).
Przeznaczenie: obszary pozbawione kanalizacji zbiorczej ze względu na duże rozproszenie gospodarstw.
Zalety: wykorzystanie istniejącego zbiornika szamba, brak ograniczeń związanych z warunkami gruntowymi.
Budowa: dwie komory - osadnik/bufor (zbiornik szamba) i bioreaktor SBR.
Proces oczyszczania: system dwustopniowy.
  • ścieki surowe dostają się do osadnika, gdzie osadzają się zawiesiny i większe ciała pływające, tu następuje też składowanie ścieków dopływających oraz wyrównywanie wahań w ilości i koncentracji ścieków surowych,
  • druga część procesu zachodzi w komorze bioreaktora SBR - napowietrzanie ścieków surowych i grawitacyjne osadzanie osadu czynnego.
Cechy instalacji:
  • automatyczne sterowanie,
  • dostosowanie czasów załączania i liczby cykli, możliwość ręcznego przestawienia instalacji na tryb urlopowy,
  • wizualna kontrola poziomu nagromadzonego osadu.

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy Polimat