KESSEL - Urządzenia przeciwzalewowe

Krótkotrwałe, lecz intensywne opady deszczu na dobre zadomowiły się w naszej strefie klimatycznej. Skutki takiego silnego opadu często bywają katastrofalne, ponieważ powodują przeciążenie kanalizacji. Napierająca woda zamiast swobodnie spływać do kanału, cofa się i wdziera do piwnic oraz innych nisko usytuowanych pomieszczeń, powodując ich zalanie, a w efekcie częściowe bądź całkowite zniszczenie.

Uświadomienie sobie takiego problemu, pozwala zawczasu mu zaradzić. Właściciele domów powinni zdawać sobie sprawę z tego, że profilaktyczne zabezpieczenie tego typu pomieszczeń jest mniej kosztowne, niż późniejsze usuwanie skutków zaistniałego przepływu zwrotnego. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest zakup odpowiedniego urządzenia przeciwzalewowego firmy KESSEL.

Firma KESSEL posiada w swojej ofercie zarówno proste mechaniczne zasuwy burzowe Staufix®, jak i w pełni zautomatyzowane, zasilane napędem zewnętrznym zawory zwrotne Staufix® FKA lub zawory z pompą Pumpfix® F. Wybór właściwego urządzenia zależy od wielu różnych czynników. Szczególnie należy uwzględnić cechy obiektu odwadnianego, usytuowanie kanału, rodzaj ścieków oraz obowiązujące normy i przepisy. Często wybór właściwego urządzenia jest kompromisem pomiędzy pewnością zabezpieczenia a ceną urządzenia.

Klapa ze stali nierdzewnej zabezpiecza przed gryzoniami

Podstawowym zabezpieczeniem przeciwzalewowym w ofercie KESSEL jest zasuwa burzowa Staufix® posiadająca jedną lub dwie swobodnie zawieszone klapki umożliwiające przepływ w stronę kanału i zamykające się samoczynnie w momencie wystąpienia cofki. Tego typu rozwiązania zalecane są do odprowadzania ścieków bez fekaliów. Ryzyko przytkania klapki a tym samym przedostania się ścieków z powrotem do budynku w momencie wystąpienia cofki, jest bowiem tutaj minimalne. Jeżeli takie mechaniczne zawory zwrotne mają być jednak stosowane do ścieków zawierających fekalia należy wybrać zasuwę Staufix® z dwoma klapami. Takie zabezpieczenie daje nam pewność, że mimo przyblokowania jednej klapki, podczas przepływu zwrotnego zadziała klapka druga. Decydując się na takie rozwiązanie warto zwrócić również uwagę na ochronę przed gryzoniami. Wybór klapki ze stali nierdzewnej uchroni nas przed wizytą "nieproszonych gości".

Zasuwa burzowa z dwiema klapami

W przypadku gdy odprowadzane są ścieki zawierające fekalia całkowicie spokojny sen może nam zagwarantować wyłącznie urządzenie zasilane energią zewnętrzną. Stosowanie tego typu rozwiązań zaleca się przede wszystkim w sytuacji, kiedy straty wynikłe z ewentualnego zalania szacuje się na bardzo wysokie.

Przykładem takiego właśnie urządzenia jest automatyczny zawór zwrotny Staufix ® FKA, występujący w średnicach DN100/150. Staufix® FKA posiada dwie klapy zwrotne, które w normalnym trybie pracy są zawsze otwarte i gwarantują swobodny odpływ ścieków. W momencie wystąpienia cofki następuje automatyczne domknięcie klapy za pomocą siłownika sterowanego sondą umieszczoną w kanale.

Automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA

Dzięki temu nie istnieje możliwość przyblokowania klapki przez zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach. Przepływ zwrotny zostaje rozpoznany przez sondę, w momencie 80% wypełnienia kanału. Informacja o wystąpieniu przepływu zwrotnego zgłaszana jest za pomocą alarmu na szafce sterowniczej. Po ustąpieniu cofki, następuje automatyczne podniesienie się klapy.

Kolejnym urządzeniem przeznaczonym do ścieków zawierających fekalia jest zawór z pompą Pumpfix® F. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość korzystania z przyborów sanitarnych, także podczas cofki. Pumpfix® F posiada klapę swobodnie zawieszoną. W momencie wystąpienia cofki, klapa zamyka się i nie dopuszcza do przedostania się ścieków do wewnątrz budynku. Jeśli jednak przy zamkniętej klapie napływają ścieki, wówczas po osiągnięciu określonego poziomu za pomocą sondy włącza się pompa, która zasysa ścieki, rozdrabnia i tłoczy je w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego.

Przydomowa studzienka przeciwzalewowa z polietylenu wyposażona w zawór zwrotny z pompą Pumpfix P

Urządzenia przeciwzalewowe nie muszą być wyłącznie instalowane w budynku. Ciekawym rozwiązaniem jest montaż zaworu zwrotnego w studzience przyłączeniowej KESSEL umiejscowionej na zewnątrz budynku. Umiejscowione w ten sposób urządzenia pracują cicho, umożliwiają dostęp w celu wykonania prac konserwacyjnych.

Kessel