Eko Serwis - biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowych jest przystosowana do odbioru średnio od 100 do 150 litrów ścieków dziennie dla każdego stałego mieszkańca.

Oczyszczalnie ścieków bytowych typu "EKO"

Ścieki gospodarczo-bytowe dopływają kolektorem do osadnika gnilnego wyposażonego w filtr (gdzie następuje proces fermentacji beztlenowej), a następnie poprzez studzienkę rozdzielczą wpływają do drenażu rozsączającego ułożonego na podsypce żwirowej (keramzyt).

Konstrukcja drenażu umożliwia równomierne rozprowadzenie ścieków oraz napowietrzenie utworzonej na podsypce żwirowej błony biologicznej, której mikroorganizmy powodują rozkład substancji organicznych do związków mineralnych. Do ścieków surowych są dawkowane obowiązkowo preparaty bakteryjno-enzymatyczne BIO 21 firmy Acque Nymco.

  • "EKO-2/R" - do dwóch stałych mieszkańców i działek rekreacyjnych:

- V-1000 l + wszystkie urządzenia i materiały instalacyjne
- prace ziemne + montaż + żwir (keramzyt) + projekt, cena "pod klucz" - 4300 zł

  • "EKO-4" - do czterech stałych mieszkańców:

- V-2000 l + wszystkie urządzenia i materiały instalacyjne
- prace ziemne + montaż + żwir/(keramzyt) + projekt, cena "pod klucz" - 6500 zł

  • "EKO-6"- do sześciu stałych mieszkańców:

- V-3000 l + wszystkie urządzenia i materiały instalacyjne
- prace ziemne + montaż + żwir (keramzyt) + projekt, cena "pod klucz" - 7500 zł

  • "EKO-9" - do dziewięciu stałych mieszkańców:

- V-4000 l + wszystkie urządzenia i materiały instalacyjne
- prace ziemne + montaż + żwir (keramzyt) + projekt, cena "pod klucz"- 9200 zł

Urządzenia mają aprobatę techniczną Instytutu Ochrony nr: AT/97-08-0025, 0026, 0027.

Oczyszczalnie tlenowe typu "ŁĘG"

Oczyszczalnia typu "ŁĘG" wykorzystuje do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych naturalne procesy unieszkodliwiania ich przy pomocy osadu czynnego w warunkach tlenowych.

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych mieszczą się w granicach określonych rozporządzeniem M.O.Ś. W ofercie są trzy oczyszczalnie:

  • "ŁĘG 6"- przepustowość ścieków 0,9 m3/dobę - max 6 mieszkańców
  • "ŁĘG 8" - przepustowość ścieków 1,2 m3/dobę - max 8 mieszkańców
  • "ŁĘG 16" - przepustowość ścieków 2,5 m3/dobę - max 16 mieszkańców.

Oczyszczalnie o większej przepustowości wg indywidualnych projektów.

Szamba - zbiorniki bezodpływowe

Zbiorniki do gromadzenia ścieków wykonane są z laminatu poliestrowo-szklanego co gwarantuje ich całkowitą szczelność, dużą wytrzymałość i odporność na procesy fizyczne i chemiczne. Pojemność czynna zbiorników: 1000-5000 litrów i 8000 litrów z możliwością dowolnego szeregowego lub równoległego ich zestawienia w baterie (2, 3, 4 i więcej zbiorników).

Studnie wodomierzowe o średnicy 800 i 1000 mm

Wykonane są z laminatu poliestrowo-szklanego - wysokość całkowita - 1800 mm; średnica studni - 800 i 1000 mm; średnica włazu - 600 mm.
Wyposażenie podstawowe studzienki:

  • drabinka zamocowana na stałe
  • pokrywa zewnętrzna z laminatu zamykana na kłódkę
  • króćce - wg indywidualnych uzgodnień.

Na życzenie klientów, firma wykonuje również studzienki o innych średnicach i wysokościach z włazami żeliwnymi lub pokrywami z laminatu. Wykonujemy przepompownie ścieków o średnicach 600, 800, 1000 mm o dowolnych wysokościach z pełnym wyposażeniem.

Systemy do odprowadzania wód deszczowych z dachu do gruntu

Dla domów jedno i wielorodzinnych. Materiały i wykonawstwo wg indywidualnych uzgodnień z inwestorem.

Preparat do neutralizacji ścieków BIO-21

Zalecany jest do szamb, osadników gnilnych, dołów kloacznych, separatorów tłuszczów i węglowodorów oraz innych urządzeń układu oczyszczania ścieków i ich gromadzenia. Jest to aktywator biologiczny składający się z wyselekcjonowanych kultur bakterii, enzymów i zrównoważonych dawek pożywki, powodujących skuteczny rozkład olejów i tłuszczów zarówno roślinnych, jak i mineralnych, białka, związków celulozy, detergentów, odpadków spożywczych i toksycznych związków chemicznych, jak fenole i węglowodory.