Urządzenia przeciwzalewowe Kessel

Urządzenia przeciwzalewowe zabezpieczają piwnice oraz inne nisko usytuowane pomieszczenia przed zalaniem przez cofające się ścieki - szczególnie podczas ulewnych deszczy i roztopów śniegu.

Wybór odpowiedniego urządzenia zależy od rodzaju ścieków przez to urządzenie przepływających; do ścieków szarych wolnych od fekaliów (np. woda z pralek lub pryszniców) zaleca się stosowanie mechanicznych zasuw burzowych Staufix®, natomiast do ścieków fekalnych (z toalet i pisuarów) odpowiednie są automatyczne, zasilane napędem zewnętrznym urządzenia przeciwzalewowe STAUFIX FKA® lub zawory z pompą PUMPFIX F®

ZALETY

 • zawory wykonane są z tworzywa sztucznego, chronią przed cofaniem się ścieków i zalaniem pomieszczeń znajdujących się, poniżej poziomu zalewania,
 • w zasuwach burzowych Staufix® o średnicach DN 100 i DN 150 istnieje możliwość zamontowania klapy ze stali nierdzewnej, zapewniającej ochronę przed, gryzoniami;
 • z myślą o dodatkowym bezpieczeństwie w zasuwach burzowych Staufix® istnieje możliwość zamontowania drugiej klapy,
 • automatyczne domknięcie specjalnej klapy za pomocą siłownika w urządzeniu STAUFIX® FKA nie dopuści do jej przyblokowania przez zanieczyszczenia, w ściekach, a sygnał alarmowy na szafce sterowniczej poinformuje użytkownika o wystąpieniu cofki (w momencie 80% wypełnienia kanału), a później o jej ustąpieniu;
 • specjalna pompa w zaworze PUMPFIX® F umożliwia korzystanie z przyborów nawet podczas cofki. Pompa zasysa ścieki i tłoczy je do kanału w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego;
 • alternatywnie zawory zwrotne mogą zostać zamontowane w studzienkach przyłączeniowych na zewnątrz budynku. Umiejscowione w ten sposób urządzenia pracują cicho, umożliwiają dostęp w celu wykonania prac konserwacyjnych. Zaletą takiego rozwiązania jest również uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej w piwnicy.

CHARAKTERYSTYKA

Wymiary: zawory zwrotne STAUFIX® występują w średnicach DN 50/100/150/200, natomiast automatyczne urządzenia STAUFIX® FKA i PUMPFIX® F w średnicach DN 100 i DN 150

Przykłady zabudowy: zawory zwrotne mogą zostać zabudowane na przewodzie swobodnym, w płycie podłogowej lub w studzience kanalizacyjnej

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy
Dystrybucja: poprzez sieć dystrybutorów na terenie całego kraju
Gwarancja: 2 lata
Aprobaty i certyfikaty: Deklaracja zgodności z normą PN EN 13564 lub z aprobatą
Usługi: doradztwo techniczne

Pozostała oferta:

 • wpusty łazienkowe i piwniczne,
 • wpusty podwórzowe i odwodnienia liniowe,
 • wpusty dachowe,
 • wpusty z separatorem oleju,
 • przepompownie ścieków,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • separatory tłuszczu i substancji ropopochodnych,
 • studzienki kanalizacyjne i wodomierzowe urządzenia do wykorzystania wody deszczowej.

KESSEL Sp. z o.o.