Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków ZEWITA doskonale sprawdzą się do oczyszczania ścieków bytowych dla domków jednorodzinnych, położonych na terenie rozproszonej zabudowy podmiejskiej, gospodarstw wiejskich lub małych zakładów produkcyjnych.

Zalety przydomowych oczyszczalni

  • wysoka jakość
  • długi okres gwarancyjny na zestaw elementów oczyszczalni
  • produkt produkcji krajowej
  • poprawna praca oczyszczalni nawet w gruncie słabo przepuszczalnym
  • obsługa oczyszczalni ścieków ogranicza się do kontroli i ewentualnie przepłukania filtra co 6 miesięcy oraz kontroli poziomu osadu w osadniku gnilnym
  • usuwanie osadów ze zbiornika gnilnego co 2-3 lata (przy użyciu wozu asenizacyjnego)

Charakterystyka

Metoda oczyszczania: mechaniczna  z drenażem rozsączającym

Budowa oczyszczalni:

  • osadnik gnilny (stanowiący pierwszy stopień oczyszczania ścieków) poj. 3 m3 ; możliwość zastosowania dwóch osadników gnilnych typu OG-3F połączonych szeregowo: poj. zestawu wynosi 6 m3, występująca w tym przypadku podwójna filtracja podczyszczonych ścieków (w osadniku pierwszym i drugim) zmniejszy ilość zawiesiny wprowadzanej do drenażu, przedłużając jego żywotność;
  • studzienka rozdzielcza i zbiorcza,
  • 5 nitek drenażu rozsączającego (każda dł. do 20 m).

Równoważna liczba mieszkańców RLM: 6 (osadnik 3 m3 ), 12 (dwa osadniki)

Wydajność [m3 /dobę]: 1

Dystrybucja: sprzedaż w zakładzie produkcyjnym i na terenie kraju przez pośredników
(składy budowlane, firmy montersko-instalacyjne)

Gwarancja: 15 lat od daty zakupu pod warunkiem stosowania się do instrukcji montażu i użytkowania

Aprobaty i certyfikaty: Aprobaty Techniczne IOŚ nr: AT/2005-08-0132/A1  (osadnik gnilny ZEWITA),  AT/2005-08-0133/A1 (studzienka zbiorcza  i rozdzielcza ZEWITA), AT/2005-08-0134/A1  (złoże rozsączające ZEWITA) Usługi: transport do miejsca montażu i pomoc w kontakcie z firmą świadczącą usługi  montażowe, usługi w zakresie produkcji metodą rotacyjną (rotomoulding).

ZEWITA Sp. z o.o.