Pompy ciepła IMMERWATER do produkcji ciepłej wody użytkowej

Pompy ciepła IMMERWATER do produkcji ciepłej wody użytkowej

Rosnące ceny energii, świadomość społeczeństwa o stanie środowiska naturalnego i coraz większa dbałość o jego zachowanie dla naszych dzieci, powodują, że odnawialne źródła energii cieszą się obecnie dużą popularnością i są coraz powszechniej stosowane. Jednym z najbardziej wydajnych, a zarazem najdynamiczniej rozwijających się urządzeń korzystających z energii odnawialnej są pompy ciepła.

Pompa ciepła Immerwater 300 V2Zaletą pomp ciepła jest nie tylko to, że wykorzystują energię odnawialną, a tym samym są przyjazne dla środowiska naturalnego, ale również że są bardzo bezpieczne, gdyż nie wymagają zasilania łatwopalnym medium (gaz, olej).

W ofercie firmy IMMERGAS znajdziemy pompy ciepła powietrze-woda IMMERWATER - pompy z zasobnikiem do produkcji ciepłej wody użytkowej. Serię pomp IMMERWATER reprezentują dwa modele IMMERWATER 190 pompa ciepła z zasobnikiem o pojemności 190 l oraz IMMERWATER 300 v.2 INOX pompa ciepła z zasobnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej o pojemności 300 l.

Pompy ciepła w odróżnieniu od innych urządzeń wykorzystujących energię odnawialną, np. instalacji solarnych, pracują wydajnie bez względu na porę dnia czy niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz czy pochmurne niebo. Jedynym czynnikiem, jaki wpływa na sprawność pracy pompy, jest temperatura powietrza zasysanego przez urządzenie. Pompy IMMERWATER są przystosowane do pracy w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +43°C. Dzięki znajdującej się w zbiorniku grzałce elektrycznej o mocy 3 kW nie ma potrzeby instalowania dodatkowego źródła ciepła do ogrzewania wody użytkowej.

Pompy IMMERWATER są urządzeniami przeznaczonymi do montażu w pomieszczeniu w pozycji pionowej. Wyposażone zostały w króćce do podłączenia kanałów nawiewu powietrza, jak i wyrzutu powietrza. Charakteryzują się bardzo łatwym montażem, prostą obsługą i estetycznym wyglądem. Instalator podłącza zasilanie zimną wodą, odprowadzenie ciepłej wody na instalację, zasilanie energią elektryczną oraz doprowadza kanalizację.

Zaawansowana automatyka zastosowana w pompie MMERWATER pozwala na wybór jednego z trzech trybów pracy:

  • tryb "ekonomiczny" - praca z zadaną temperaturą przez 24 h lub w zaprogramowanych 3-ech przedziałach czasowych, w których pompa będzie utrzymywać temperaturę zadaną; poza ustawionymi przedziałami czasowymi pompa ma utrzymać temperaturę 38°C, dzięki czemu pompy IMMERWATER są jeszcze bardziej oszczędne i praktycznie bezobsługowe;
  • tryb "wakacje", który umożliwia zaprogramowanie ilości dni urlopowych (od 1 do 99 dni), podczas których pompa będzie utrzymywała temperaturę wody na poziomie 15°C, a przed końcem okresu urlopowego przeprowadzi jednorazowy wygrzew antybakteryjny;
  • tryb "grzałki elektrycznej" - umożliwiający ręczne włączenie bądź wyłączenie grzałki elektrycznej w zależności od warunków i potrzeb.

Pompy ciepła IMMERWATER pracują z wysoką efektywnością energetyczną oznaczoną współczynnikiem COP. COP dla IMMERWATER przy temperaturze powietrza zasysanego 15°C i temperaturze wody w zasobniku c.w.u. 45°C wynosi 3,6 - co oznacza, że z 1 kW pobranej energii elektrycznej wyprodukujemy 3,6 kW energii cieplnej. Na tak wysoką wydajność pracy pompy ciepła IMMERWATER wpływa nie tylko temperatura powietrza zasysanego czy nastawiona temperatura ciepłej wody użytkowej w zasobniku, ale również ilość powietrza, która jest przetłaczana przez pompę ciepła.

Podczas eksploatacji pomp ciepła IMMERWATER ważne jest to, by dbać o czystość i drożność kanałów doprowadzających i odprowadzających powietrze oraz o czystość filtru powietrza. Pamiętając, że tak jak każde inne urządzenie również pompa ciepła musi być sukcesywnie przeglądana i konserwowana. Raz do roku należy przeprowadzić dezynfekcję i czyszczenie kanałów powietrznych, w których tak samo jak w układach klimatyzacji, np. samochodowej, mogą rozwinąć się drobnoustroje czy pleśnie. Dzięki naszym zabiegom pompa będzie nam bezawaryjnie służyć przez lata.

źródło i zdjęcia: Immergas