Fonko - pompy ciepła ziemia-woda

Pompa ciepła to dojrzały technicznie, oszczędny i przyszłościowy system ogrzewania, który jest jednocześnie szczególnie przyjazny środowisku i zapewnia wysoki komfort użytkowania.

Jedną z metod ograniczających zużycie tradycyjnych nośników energii oraz zmniejszających emisję szkodliwych substancji do otoczenia jest wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, takich jak powietrze, grunt, wody powierzchniowe i gruntowe, za pomocą pomp ciepła. Zaletą pomp ciepła Fonko jest możliwość ich pracy w układzie odwracalnym, tj. jako urządzenie grzewcze lub chłodzące. Eksploatacja pomp ciepła w trybie chłodzenia umożliwia klimatyzację pomieszczeń, i tym samym podniesienie komfortu w pomieszczeniach także w sezonie letnim.

Pompy ciepła Fonko DXW tworzą układ bezpośredniego odparowania pobierający ciepło poprzez sondę gruntową. Dzięki temu mogą ogrzewać i chłodzić budynek przy jednoczesnym wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej cały rok, bez względu na aktualne warunki atmosferyczne. Układ jest całkowicie bezobsługowy.

Ziemia jest najpowszechniej dostępnym źródłem ciepła niskotemperaturowego. Za wyjątkiem strefy przemarzania temperatura ziemi jest stała, co powoduje, że wydajność cieplna pomp typu ziemia-woda nie zależy od zmiennych warunków atmosferycznych. Układy doskonale nadają się do budowy całorocznych samowystarczalnych systemów grzewczo-chłodzących.

Układy ziemia-woda zapewniają najlepszy kompromis dostępności i wydajności źródeł ciepła stąd doskonale nadają się do budowy układów średniej wielkości.

Stosowanie pomp ciepła zapewnia uzyskanie znacznych oszczędności eksploatacyjnych w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. W przypadku prądu elektrycznego, oleju opałowego czy gazu z butli można spodziewać się nawet czterokrotnego obniżenia kosztów eksploatacji.

Dzięki zastosowaniu pompy ciepła, koszty ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej są znacznie niższe niż przy tradycyjnych metodach ogrzewania. Szacuje się, że w przypadku wykorzystywania pompy wyłącznie do ogrzewania, czas zwrotu wyższych kosztów inwestycyjnych wynosi 3-5 lat. Czas zwrotu jest tym krótszy, im większe jest zapotrzebowanie energetyczne budynku.

Wykorzystując, oprócz ogrzewania, również tryb chłodzenia, instalacja centralnego ogrzewania i chłodzenia na bazie pompy ciepła jest na porównywalnym poziomie inwestycyjnym z rozwiązaniami tradycyjnymi, czyli centralne ogrzewanie plus klimatyzacja. Oznacza to, że już od pierwszego dnia użytkowania systemu mamy możliwość cieszyć się najniższymi kosztami eksploatacyjnymi.

Zalety pomp ciepła Fonko DXW typu ziemia-woda:

  • Innowacyjna, niezwykle prosta technologia skuteczna i niezawodna - najbardziej efektywne parametry pracy - wykorzystanie najwyższej jakości materiałów - kompaktowy kolektor ziemny zbudowany z miedzi.
  • Stała sprawność pompy w całym okresie jej użytkowania bez znaczenia na warunki pogodowe.
  • Niskie koszty eksploatacji - nawet 4-krotnie niższe w porównaniu do ogrzewania elektrycznego, olejem opałowym czy gazem płynnym z butli.
  • Ciepło bez węgla, paliwa opałowego - nie wymaga wydzielonego pomieszczenia kotłowni ani magazynu opału.
  • Zapewnia ogrzewanie zimą i chłodzenie latem oraz ciepłą wodę użytkową przez cały rok.
  • Oszczędność powierzchni działki dzięki innowacyjnej kompaktowej technologii montażu.
  • Jest wygodna i nie zanieczyszcza środowiska - nie emituje sadzy ani spalin, nie wymaga komina lub dodatkowego systemu wentylacji, nie wydziela zapachów, jest w pełni zautomatyzowana, nie potrzebuje konserwacji ani okresowych przeglądów.

Fonko Polska