Hydro-Tech - Luxtronik II - inteligentna regulacja systemem grzewczym

Wszystkie pompy ciepła Alpha-InnoTec w programie dostaw są wyposażone w najnowocześniejszą technikę regulacyjną - wiele funkcji przy jednoczesnym zachowaniu prostoty obsługi.

W przypadku pomp do ustawienia wewnętrznego regulator montowany jest w specjalną ozdobną osłonę, a wyświetlacz o zwiększonej rozdzielczości można ustawić na odpowiedniej wysokości, zależnej od preferencji użytkownika.

Regulator Luxtronik II automatycznie rozpoznaje typ pompy i przejmuje sterowanie całą instalacją: ogrzewaniem, przygotowywaniem c.w.u., jeśli jest to rozbudowana instalacja - także chłodzeniem (pasywnym i aktywnym), instalacją solarną, temperaturą wody w basenie itd. Dzięki odseparowaniu napięć wykluczona jest możliwość zakłóceń przy przesyłaniu sygnałów.

Sterowanie ogrzewaniem odbywa się za pomocą zależnej od temperatury zewnętrznej krzywej grzewczej, którą ustawia się wraz z programami czasowymi, a czujnik temperatury umożliwia ekonomiczne przygotowanie c.w.u., zapewniając wysoki komfort.

Właściwości Luxtronik II

 • Czytelny wyświetlacz o dużej rozdzielczości
 • Intuicyjne menu w 12 językach, z różnymi poziomami dostępu dla różnych grup użytkowników
 • Port USB do podłączenia pendrive’a
 • Zapis wszystkich ustawionych i rzeczywistych temperatur oraz stanów wszystkich wejść i wyjść cyfrowych z ostatnich 48 godzin z częstotliwością zapisu co minutę
 • Gniazdo do połączeń równoległych
 • Asystent pierwszego uruchomienia
 • Automatyczna funkcja granicy ogrzewania
 • Możliwość połączenia równoległego kilku pomp ciepła
 • Sterowanie pompą cyrkulacyjną
 • Oddzielne wejście dla zewnętrznego czujnika powrotu
 • Wyświetlanie tylko tych wartości i menu, które dotyczą danej pompy ciepła i instalacji
 • Szybkie ładowanie c.w.u. (uruchomienie wszystkich podłączonych źródeł ciepła, bez względu na ustawienia programów czasowych c.w.u.)
 • Oddzielne ustawianie trybów pracy dla c.w.u. i c.o.
 • Sterowanie dwoma zewnętrznymi źródłami ciepła (trzema z płytą Comfort 2.0)
 • Przesyłanie komunikatu o awarii do urządzenia zewnętrznego, alternatywnie podłączenie dodatkowego źródła ciepła
 • Sterowanie obiegiem mieszanym (trzema z płytą Comfort 2.0)
 • Automatyczny program wygrzewania jastrychu według DIN (możliwość ustawiania czasów i temperatur)
 • Program ochrony dla ciepłej wody użytkowej (dezynfekcja termiczna)
 • Możliwość ustawienia priorytetów c.o./c.w.u.
 • Podgrzewanie wody basenowej (w połączeniu z płytą Comfort 2.0 "wyposażenie dodatkowe“)
 • Programy czasowe o wysokim komforcie ustawień dla wszystkich obiegów
 • Funkcja urlopu (czasowe wyłączenie pracy pompy ciepła)
 • Program optymalizacji pomp (optymalizacja czasu pracy pomp obiegowych ogrzewania)
 • Specjalny poziom menu dla użytkowników, w którym można szybko i łatwo przeprowadzić najważniejsze ustawienia instalacji grzewczej
 • Samokodowanie pompy ciepła (regulator samodzielnie rozpoznaje typ podłączonej pompy i automatycznie ustawia dla niego wszystkie parametry oraz optymalizuje wyświetlanie pozycji menu)

Sterowanie ogrzewaniem przez internet - AlphaWeb

Za pomocą komputera lub telefonu komórkowego można sprawdzać i zmieniać ustawienia dotyczące ogrzewania, nie jest przy tym wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie. Dodatkowy komfort - użytkownik może odczytać temperaturę zewnętrzną i w razie potrzeby zmniejszyć wymaganą temperaturę np. w przypadku urlopu.

Monitoring ogrzewania jest szczególnie wygodny w przypadku obiektów użytkowanych sezonowo. Oprócz oszczędności macie Państwo pewność, że instalacja działa prawidłowo i wedle Państwa uznania. Bezpieczeństwo - dzięki Alpha-Web w przypadku awarii instalator może zdalnie usunąć usterkę, o której zostanie powiadomiony SMS-em, e-mailem lub faksem, a jeśli usterki nie da się usunąć bez wizyty, będzie mógł się odpowiednio do niej przygotować. Możliwe jest również wsparcie producenta.

Inteligentne sterowanie budynkiem

Przy wykorzystaniu systemu BACnet możliwe jest włączenie pompy ciepła do centralnego systemu sterowania obiektem. W ten sposób możliwe jest sterowanie trybami pracy pompy ciepła, odczytywanie temperatur i stanu pracy wszystkich urządzeń podłączonych pod instalację grzewczą. To rozwiązanie pozwala na sterowanie dowolną liczbą pomp ciepła.

Hydro-Tech