Perfexim - grzejniki płytowe

Grzejniki PERFEKT SYSTEM są produktem polskim, co wzbudza większe zaufanie wśród Klientów. Produkcja odbywa się w Starogardzie Gdańskim, w zmodernizowanym zakładzie, gdzie nowoczesne linie technologiczne i staranne wykonanie gwarantują produkt najwyższej jakości.

Zastosowanie grzejników płytowych

Grzejniki stalowe płytowe PERFEKT przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej i usługowych o normalnej wilgotności powietrza, w których nie występuje oddziaływanie środków korozyjnych. Grzejniki powinny być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu zamkniętego zabezpieczonych naczyniami wzbiorczymi przeponowymi zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02414/1999.

Mogą być stosowane także w instalacjach systemu otwartego - woda oraz stykające się z wodą materiały powinny być zgodne z wymaganiami normy PNC-04607/1993. Źródłem ciepła dla instalacji powinien być wymiennikowy węzeł cieplny, kotłownia lokalna lub kocioł indywidualny. Grzejniki nie mogą być stosowane w instalacjach połączonych z wysokotemperaturową siecią cieplną przez węzeł zmieszania pompowego lub hydroelewator.

Grzejniki higieniczne - dla alergików i nie tylko

Grzejniki płytowe oddają ciepło na drodze konwekcji i promieniowania. Udział promieniowania jest największy w modelach higienicznych pozbawionych ożebrowania konwekcyjnego. Wersje higieniczne charakteryzują się brakiem konwektorów oraz osłon bocznych i grilli. Taka konstrukcja została podyktowana wymogami pomieszczeń o podwyższonej aseptyce, gdzie personel sprzątający musi mieć łatwy dostęp do wyczyszczenia i zdezynfekowania, a także do pomieszczeń, w których przebywają alergicy, gdyż łatwo go utrzymać w pełnej czystości. Powłoka wierzchnia grzejnika - farba poliestrowa - swoją gładkością w znaczny sposób zapobiega przyleganiu kurzu i przyczepianiu pyłów.

Estetyczne podłączenie i rodzaje grzejników

Estetyczny wygląd grzejnika to także przyłącza z boku, od dołu. Oferujemy modele z:

Podłączeniem bocznym TYP C - najpopularniejsze, gdyż taki sposób podłączenia wymuszała instalacja centralnego ogrzewania, w której grzejniki są zasilane "odnogami" z pionów grzewczych.

Podłączeniem dolnym TYP V - obecnie coraz częściej stosowanym, wykorzystywanym w instalacjach, gdzie przewody zostały poprowadzone w podłodze lub za listwami przyściennymi. Ta wersja fabrycznie jest wyposażona we wkładkę zaworową Danfoss typu RA-N 013G7390. Podłączenie od dołu grzejnika umieszczane jest bliżej prawej lub lewej krawędzi grzejnika, a jego budowa umożliwia obracanie (z wyjątkiem typu 10 i 11), czyli zmianę strony podłączenia (w innych przypadku należy określić stronę przyłącza w momencie zamawiania). Podłączeniem bocznym TYP 555 (remontowy) - grzejnik przeznaczony do instalacji "starego typu", gdzie rozstaw przyłączy wynosi 500 mm.

Podłączenie grzejników płytowych

Grzejniki kompaktowe TYP C

  • wyposażone są w cztery przyłącza rurowe boczne z gwintem wewnętrznym G.

Grzejniki uniwersalne TYP V

  • wyposażone są we wkładkę zaworową z 7-stopniową regulacją. Dzięki wyposażeniu w 6 przyłączy (4 boczne, 2 oddolne) grzejniki te mogą być używane jako grzejniki kompaktowe. W takim zastosowaniu należy wykręcić wkładkę zaworową, a nieużywane przyłącza muszą zostać zaopatrzone w zaślepki i odpowietrzniki.

Grzejniki wymienne typ 555

  • wyposażone są w 4 przyłącza rurowe boczne z gwintem wewnętrznym G o rozstawie przyłączy 500 mm, umożliwiające bezpieczny montaż w instalacjach starego typu.

Grzejniki w zależności od typu posiadają wszystkie niezbędne elementy zapewniające ich prawidłowy montaż oraz funkcjonowanie.

Parametry pracy grzejników płytowych

  • maksymalna temperatura wody: ≤ 95°C
  • maksymalne ciśnienie wody na poziomie dolnej krawędzi grzejnika: ≤ 1MPa (10,0 bar).

Materiał

  • stal niskowęglowa, walcowana na zimno wg normy PN-EN 442-1, odpowiadająca klasie FePO1 zgodnie z normą EN 10130 oraz EN 10131.

Wykończenie - NANOCERAMIKA

  1. Obróbka wstępna: odtłuszczanie, dwukrotne płukanie NANOCERAMIKA, płukanie.
  2. Malowanie ostateczne: elektrostatyczne powlekanie farbą poliestrową.

Zastosowanie NANOCERAMIKI Bonderite NT-1 firmy Henkel w procesie przygotowania powierzchni w znaczący sposób poprawia - dzięki zastosowaniu nanocząsteczek - jakość powierzchni, a co za tym idzie poprawia się przyczepność farby oraz zwiększa się odporność antykorozyjną w wyniku wytworzenia cienkiej, zwartej oraz równomiernej nieorganicznej powłoki, która jest bardziej odporna na pękanie i łuszczenie w stosunku do powłok fosforanowych.

Dodatkowo zastosowanie nowoczesnej technologii firmy Henkel w znaczący sposób ogranicza obciążenie dla środowiska w związku z redukcją zużycia wody oraz energii w procesie przygotowania powierzchni do lakierowania, a także dzięki zastąpieniu fosforanów środkami nieorganicznymi.

Firma udziela 10-cio letniej gwarancji na grzejniki PERFEKT, które eksploatowane są w systemach c.o., zgodnie z odpowiadającymi wytycznymi stosowania grzejników stalowych, w szczególności: hermetycznych, napełnionych właściwej jakości wodą, dobrze odpowietrzonych. Nie dopuszcza się montażu w pomieszczeniach o dużej koncentracji wilgoci i substancji agresywnych.

Każdy grzejnik przechodzi rygorystyczne badania szczelności pod ciśnieniem 13 bar i wykazuje 100% szczelności. Stąd też pewność producenta - PERFEXIM Ltd. co do trwałości swoich wyrobów i gwarancja 10 lat. Podstawowym kolorem jest biały z wysokim połyskiem RAL 9003. Zwracamy uwagę na fakt, iż zastosowanie farb poliestrowych nie powoduje żołknięcia grzejnika, tak więc dla Klientów ceniących ten kolor - biel pozostanie bielą. Kolor biały jednak nie musi być standardem - ładny, kolorowy grzejnik może być impulsem przy projektowaniu, gdyż kolor to pierwszy z aspektów wnętrza jaki zamawiamy. Każdy Klient ma możliwość dopasowania grzejnika do wnętrza dzięki możliwości wyboru barwy z palety kolorów RAL.

Oprócz grzejników stalowych oferujemy Państwu również szeroką paletę grzejników aluminiowych między innymi włoskiej firmy Industrie Pasotti oraz pod marką Perfekt System.

Zawory grzejnikowe samouszczelniające - nieodzowny element do podłączenia grzejnika

Nowe zawory grzejnikowe Perfexim nie wymagają dodatkowego uszczelnienia.

Zastosowana uszczelka kształtowa pozwala uszczelnić połączenie bez używania dodatkowego szczeliwa, co daje instalatorowi oszczędność czasu. Połączenie powstaje bezpośrednio poprzez wkręcenie gwintu zewnętrznego w wewnętrzny. Dodatkowy plus takiego połączenia to estetyczny wygląd - żadne szczeliwo nie wystaje na zewnątrz, nie ma również konieczności używania past uszczelniających - dzięki temu takie połączenie jest solidne i czyste.


Zawory grzejnikowe tego typu można przezbroić z zaworu regulacyjnego na odcinający. Jego budowa zapewnia kilkustopniowe zabezpieczenie przed przeciekami na grzybku i trzpieniu. Łatwość rozkręcenia zaworu daje możliwość szybkiej wymiany pierścieni uszczelniających po ich wyeksploatowaniu.

PERFEXIM Ltd.