Kompania Węglowa - ogrzewanie domu kotłem węglowym

Kompania Węglowa - ogrzewanie domu kotłem węglowym

Zużycie ciepła w budynku i wielkość kosztów jego ogrzewania zależy od kilku czynników: rodzaju i sprawności instalacji grzewczej, rodzaju i jakości paliwa oraz izolacji termicznej budynku. W przypadku węglowych systemów grzewczych odpowiednie paliwo w dużej mierze decyduje o ich efektywności ekonomicznej. Niskie koszty ogrzewania, komfort i bezpieczeństwo użytkowania kotłów, zależą więc od tego, jaki węgiel będzie w nich spalany.

Czym ogrzewać dom by płacić mniejsze rachunki?

Nowoczesne kotły węglowe dla gospodarstw domowych pracują w pełnej automatyce nie wymagając obsługi przez okres 3-5 dni, co gwarantuje stały komfort cieplny. Wysoka sprawność spalania 80-85% wraz z relatywnie niskimi cenami paliw węglowych powodują, że koszt ogrzewania węglowego jest zdecydowanie najniższy na rynku.

Wysokość rachunków za ogrzewanie zależy od rodzaju i efektywności systemu grzewczego. Porównując przeciętny roczny koszt ogrzewania budynku o pow. 180 m² zauważymy, że wykorzystując paliwo węglowe zapłacimy ok. 2700 zł, za gaz ziemny - ok. 4700 zł, za olej - 6800 zł, natomiast za prąd w taryfie G12 aż 8693 zł (przy założeniu równomiernego czerpania energii w dzień i noc).

Podsumowując, węgiel wciąż jest najtańszym źródłem ciepła w naszych domach.

Jak prawidłowo dobrać węgiel do kotła i czy ważna jest jakość kupowanego węgla?

Klasyczne kotły retortowe spalają tzw. ekogroszki o niskiej spiekalności i uziarnieniu 5-25 mm.

Kotły o nowocześniejszej konstrukcji przystosowane są do spalania mieszanek miałowo-groszkowych o uziarnieniu 0-31,5 mm i podwyższonej spiekalności (RI<50). W kotłach tych możemy spalać zarówno klasyczne ekogroszki, jak i nowe rodzaje paliw kwalifikowanych.

Kompania Węglowa już od kilku lat prowadzi program kwalifikacji paliw, który ma na celu dostosowanie odpowiednich rodzajów węgla do nowych technologii spalania.

Na wolnym rynku działa dziś wielu sprzedawców, którzy nie zawsze oferują paliwa o odpowiedniej jakości. Dlatego kupując węgiel do naszych domów nie należy się sugerować powszechnie stosowaną nazwą "eko-groszek", lecz trzeba wybierać produkty posiadające certyfikaty potwierdzające ich jakość, pochodzenie i przeznaczenie. Zwracają na to uwagę zarówno producenci kotłów grzewczych jak i Kompania Węglowa, która jest największym producentem węgla w Europie.

W ramach działań porządkujących rynek paliw ekologicznych Kompania wdrożyła ofertę paliw kwalifikowanych. Są to węgle o ściśle określonych parametrach fizykochemicznych, których spalanie zapewnia właściwą pracę kotłów grzewczych, pozwalając osiągnąć ich maksymalną sprawność przy zachowaniu obowiązujących standardów w zakresie ochrony środowiska. Spełnienie przez paliwo węglowe kryteriów kwalifikacyjnych potwierdzane jest certyfikatem "Świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego" wydawanym przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Węgle nie posiadające takiego certyfikatu, nie spełniają przyjętych kryteriów kwalifikacyjnych, a ich sprzedawanie pod nazwą "eko-groszek" można traktować jako nadużycie. Kompania Węglowa dotychczas uzyskała certyfikaty ekologiczne dla następujących paliw węglowych: RETOPAL® ekogroszek, PIEKLORZ® ekogroszek oraz BORUTA® Gk., których nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi podlegającymi ochronie prawnej.

Uzupełnieniem oferty ekologicznych paliw węglowych jest nowy produkt ekomiał ROKITA® produkowany w KWK "Bobrek-Centrum" Ruch Centrum. ROKITA® ekomiał polecany jest do spalania w nowoczesnych kotłach retortowych i szufladowych, na węgiel o uziarnieniu 0-31,5 mm.

Charakteryzuje się wysoką wartością opałową 27-28,5 MJ/kg oraz spiekalnością do 20 RI.

Trzeba jednak pamiętać, że w świetle ogromnego zróżnicowania produkowanych kotłów ostateczną weryfikację paliwa do kotła przeprowadza producent kotła, umieszczając wskazania w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia (DTR).

Dla podniesienia standardu jakości obsługi kotła polecane są paliwa konfekcjonowane dostępne w workach o pojemności 20 i 25 kg.

Na rynku dostępne są również produkty przeznaczone do tradycyjnych kotłów komorowych. Są to kotły istniejące od wielu lat, jednak rozwój technik czystego spalania wraz z wprowadzeniem elementów automatyki gwarantują coraz większy komfort cieplny związany z użytkowaniem kotłów komorowych.

Dla takich kotłów Kompania posiada w ofercie sprawdzone renomowane węgle Grube oraz Średnie. Są to węgle wzbogacone o wysokiej wartości opałowej oraz niskiej zawartości popiołu.

Gdzie można kupić węgiel o odpowiedniej jakości?

Pamiętajmy, że wciąż można natknąć się na sprzedawców, którzy nie zawsze oferują paliwa odpowiedniej jakości. Dlatego dla zagwarantowania jakości kupowanego węgla zalecane jest zaopatrywanie się w punktach drobnicowej sprzedaży poszczególnych Kopalń lub w sieci Autoryzowanych Sprzedawców Kompanii Węglowej S.A.

Pełna oferta produktów, aktualne ceny oraz lista punktów sprzedaży znajduje się na stronie www.kwsa.pl w zakładce Jak i gdzie kupić węgiel.

Kompania Węglowa S.A.