Kisan - uruchamianie i regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewania podłogowego

W okresie rozruchu należy utrzymywać przez 3 doby temperaturę zasilania równą 25°C, następnie podwyższać co 5 stopni na dobę do maksymalnej temperatury projektowej. Uruchomienie instalacji ogrzewania podłogowego powinno nastąpić po okresie wiązania zaprawy (dla betonu wynoszącym 20-28 dni, dla jastrychu anhydrytowego 7 dni).

Cechą ogrzewania podłogowego jest duża bezwładność cieplna, oznacza to, że po wyłączeniu ogrzewania płyta grzejna jeszcze przez długi czas oddaje ciepło. W związku z tym istnieją trudności z automatyczną regulacją temperatury pomieszczeń, w których występują okresowe znaczne zyski ciepła, np. od nasłonecznienia lub - technologiczne. W ogrzewaniu podłogowym można zastosować następujące sposoby regulacji: wspólną, indywidualną, z wykorzystaniem modułów regulacyjnych, samoregulację oraz regulację stałowartościową.

Uwagi montażowe

a) Dostarczane przez nas wraz z materiałami instalacyjnymi deklaracje zgodności producentów stanowią podstawę, zgodnie z przepisami, do przystąpienia do odbioru technicznego instalacji ogrzewania podłogowego.

b) Przy wykonywaniu instalacji ogrzewania podłogowego należy stosować materiały atestowane o jakości gwarantującej bezawaryjną eksploatację w okresach między remontami generalnymi budynku.

c) Dokładna instrukcja montażu złączek do rur typu Kisan zawarta jest w "Instrukcji projektowania i montażu instalacji sanitarnych z rur wielowarstwowych systemu "Kisan".

UMR układ mieszający z rozdzielaczem.

d) Przestrzeń nad dylatacją należy wypełnić materiałem trwale elastycznym - np. żywicą syntetyczną (przy układaniu warstwy wykończeniowej podłogi).

e) Nie wolno uruchamiać instalacji na gorąco przed związaniem zaprawy.

f) Podczas wykonywania posadzki:

  • instalacja ogrzewania podłogowego winna być pod ciśnieniem w celu wykazania ewentualnych uszkodzeń rurociągów podczas wykonywania wcześniejszych prac,
  • nie wolno używać ostrych przedmiotów i twardego obuwia,
  • po okresie dojrzewania wylewki, a przed układaniem wykładziny podłogowej płytę należy wygrzać.

g) Przy wykonywaniu wylewki należy zwrócić szczególną uwagę na wyeliminowanie połączeń płyt grzejnych nad szczelinami dylatacyjnymi między sobą lub z elementami konstrukcji budynku. Płyty grzejne muszą być starannie dylatowane.

Włodzimierz Mroczek,
Marcin Ciuchnowicz

Kisan