HERZ - termomodernizacja c.o. w ramach kompleksowej termomodernizacji obiektów

Rosnące koszty energii cieplnej wymuszają działania mające na celu obniżenie zużycia energii oraz racjonalizację gospodarki cieplnej. Drugim ważnym aspektem jest ochrona środowiska. Aby ograniczyć zużycie energii cieplnej, dokonuje się termomodernizacji obiektów poprzez izolację cieplną ścian, wymianę okien, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Termomodernizacja instalacji c.o. obejmuje: termostatykę, wymianę izolacji rurociągów, regulację hydrauliczną statyczną, regulację hydrauliczną dynamiczną, automatykę pogodową obiegów grzewczych oraz modernizację źródeł ciepła.

Aby oszczędzać energię należy ograniczyć ilość ciepła przekazywanego przez źródło ciepła do pomieszczenia. W budownictwie mieszkaniowym do końca lat 80-tych instalacje centralnego ogrzewania były wyposażane w grzejniki z zaworami bez możliwości zabudowy głowic termostatycznych. Jakość ich wykonania uniemożliwiała ręczną regulację temperatury ze względu na nieszczelność, a jedynym sposobem obniżenia temperatury było uchylanie okien.

Późniejsze stosowanie szczelnych zaworów regulacyjnych ręcznych umożliwiło ograniczenie temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych bez konieczności otwierania okien. Zaś stosowanie podzielników kosztów zabudowanych na grzejnikach prawie zupełnie wyeliminowało regulację temperatury za pomocą okien.

Stosowanie zaworów ręcznych jest nieefektywne, ponieważ wymaga zaangażowania człowieka, ponadto jest mało dokładne. Rozwiązaniem są zawory z głowicami termostatycznymi HERZ, które umożliwiają regulację temperatury w pomieszczeniach w sposób automatyczny i precyzyjny. Uwzględniają zmienne zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń, wywołane przez zyski wewnętrzne (ludzie, urządzenia) lub zyski zewnętrzne (słońce, sąsiednie pomieszczenia).

Zawór z głowicą termostatyczną HERZ.

Pierwsza "fala" działań termomodernizacyjnych w budownictwie mieszkaniowym rozpoczęła się na początku lat 90-tych. W dużej części polegała na docieplaniu budynków oraz montażu nowych grzejnikowych zaworów regulacyjnych lub zaworów termostatycznych z głowicami.

Pozostała część instalacji pozostawała bez zmian. Takie posunięcie poprawiało sytuację, zaś zapotrzebowanie na strumień ciepła budynków było mniejsze niż przed termomodernizacją. Pojawiły się jednak problemy z regulacją hydrauliczną instalacji centralnego ogrzewania. Efektem tego była niestabilna praca zaworów termostatycznych lub szumy i stuki "na zaworach", wywołane niezdławioną nadwyżką ciśnienia dyspozycyjnego.

Znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na strumień ciepła pomieszczeń niesie za sobą konieczność zmniejszenia przepływów medium grzewczego. Obecnie regulację hydrauliczną statyczną realizuje się przez zabudowę na pionach zaworów regulacyjnych HERZ z nastawą wstępną i możliwością pomiaru przepływu oraz zabudowę zaworów termostatycznych HERZ z nastawą wstępną lub zaworów powrotnych HERZ z nastawą wstępną. Takie rozwiązanie umożliwia zrównoważenie statyczne instalacji pomiędzy poszczególnymi pionami oraz pomiędzy poszczególnymi grzejnikami w ramach pionów centralnego ogrzewania.

Jednym z wiodących dostawców urządzeń służących do termomodernizacji instalacji c.o. jest firma HERZ. Od ponad 20 lat HERZ dostarcza na polski rynek kompletną ofertę produktów i urządzeń, które umożliwiają zdecydowane ograniczenie zużycia energii niezbędnej do ogrzewania pomieszczeń przy zapewnieniu pełnego komfortu cieplnego użytkownikom.

HERZ