Hydro-tech - bezawaryjna pompa ciepła przez długie lata

Pompa ciepła to urządzenie oszczędne w eksploatacji, ale nie należy do najtańszych w zakupie. Stąd wielu potencjalnych użytkowników zastanawia się, czy poczyniona inwestycja na pewno będzie opłacalna, czyli czy zmniejszone koszty ogrzewania przewyższą swoją wartością nakłady.

Na wynik ekonomiczny oprócz poprawności instalacji wpływa oczywiście żywotność i bezawaryjność pompy ciepła: im dłużej będzie pracować, tym więcej można zaoszczędzić w stosunku do konwencjonalnego źródła ogrzewania.

Już na etapie doboru pompy ciepła można popełnić pierwszy błąd - żywotność pompy ciepła to żywotność sprężarki, a ta jest zależna od godzin pracy. Jeżeli dobrana zostanie zbyt mała moc pompy ciepła, to sprężarka będzie pracować więcej godzin w ciągu doby i w rezultacie zużyje się szybciej. Prawidłowy dobór to 1800 - 2500 godzin pracy w skali roku i takie wytyczne daje większość producentów.

Zakładając, że moc urządzenia została dobrana prawidłowo, bezawaryjna i długa praca pompy ciepła zależy w największej mierze od instalacji dolnego i górnego źródła ciepła. Dolne źródło ciepła to bardzo ważny element instalacji grzewczej. W przypadku pomp powietrze/woda nie ma tu większego niebezpieczeństwa (oprócz zadbania o drożność kanałów powietrznych przy pompach ustawianych wewnątrz budynku), jednak pozostałe typy wymagają więcej uwagi.

Pompy woda/woda pobierające ciepło z wód gruntowych, które - przy polskich warunkach hydrologicznych - zawierają przeważnie zbyt wiele zanieczyszczeń. Dlatego często stosuje się wymiennik pośredni, separujący parownik pompy ciepła od wody o nieodpowiedniej jakości. Na wymienniku z czasem zgromadzi się osad, dławiący przepływ - stąd konieczność regularnego jego płukania lub czyszczenia.

Pompy glikolowe z kolei czerpią ciepło z zamkniętego układu dolnego źródła, więc tu użytkownik nie powinien mieć problemów pod warunkiem, że pętle dolnego źródła napełniono medium o właściwej temperaturze zamarzania (bezpieczny poziom to ok. -15ºC). Ważne, żeby nie zmieniać w trakcie eksploatacji własności medium: w przypadku nieszczelności i ubytku płynu, instalację należy dopełnić właściwą mieszanką i odpowietrzyć układ.

Niedopuszczalne jest dopełnianie wodą, ponieważ przy niższych temperaturach zewnętrznych może dojść do zamarznięcia parownika pompy ciepła.

Hydro-tech