Perfexim - grzejniki Perfekt

Grzejniki aluminiowe członowe PERFEKT są nowym produktem wchodzącym w skład PERFEKT SYSTEM i przeznaczone są dla dowolnego rodzaju instalacji grzewczych systemu zamkniętego takich jak: instalacje samodzielne instalacje centralne instalacje jedno- lub dwururowe.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach roboczych: maksymalna temperatura robocza 95°C, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Grzejniki aluminiowe Perfekt występują obecnie w standardowej wysokości 500 (wysokość całkowita 571 mm), szerokość członu 79,5 mm i głębokości 85 mm - docelowo dostępna będzie szeroka gama modeli. Moc grzewcza 1 członu grzejnika Perfekt dla T 50K (75°C/65°C/20°C) wynosi 128 W.

Grzejniki Perfekt można montować w instalacjach zawierających między innymi elementy wykonane ze stali, żeliwa, miedzi, mosiądzu, aluminium oraz tworzyw sztucznych. Łączenie grzejników z rurami z miedzi powinno odbywać się przez złączkę z żeliwa lub stali, a uszczelnienie połączenia za pomocą taśmy teflonowej. Przy grzejnikach Perfekt kierunek nawiewu ogrzanego powietrza następuje od powierzchni frontowej grzejnika w górę i po skosie (trzy skośne przegrody), co zapewnione jest konstrukcyjnie. Powierzchnie zewnętrzne grzejników pokryte są podwójną powłoką malarską, tj. farbą podkładową oraz farbą proszkową epoksydową w kolorze białym serii 9003 - śnieżna biel. Gwarancja 10 lat.

Grzejniki stalowe płytowe PERFEKT wchodzą w skład grupy produktów PERFEKT SYSTEM i przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej i usługowych, w których nie występuje oddziaływanie środków korozyjnych. Grzejniki wykonane są z automatycznie zgrzewanych, uprzednio odpowiednio wytłoczonych (profilowanych) arkuszy blachy stalowej walcowanej na zimno. Przez zastosowanie wysokojakościowej stali, po odtłuszczeniu i fosfatowaniu grzejniki poddane są kataforetycznemu lakierowaniu i elektrostatycznemu lakierowaniu proszkowemu w kolorze RAL 9010 - białym.

O wyborze typu grzejnika decyduje głównie sposób zasilania - od dołu lub z boku. Wszystkie grzejniki fabrycznie poddawane są próbie szczelności pod ciśnieniem 13 barów, natomiast maksymalna wartość ciśnienia roboczego dla grzejników PERFEKT wynosi 10 barów, a maksymalna temperatura 95°C. Jakość potwierdza 10-cio letnia gwarancja. Źródłem ciepła dla instalacji powinien być wymiennikowy węzeł cieplny, kotłownia lokalna lub kocioł indywidualny. Grzejniki nie mogą być stosowane w instalacjach połączonych z wysokotemperaturową siecią cieplną przez węzeł zmieszania pompowego lub hydroelewator.

Perfexim