Centrale alarmowe SATEL

Nowoczesne centrale pozwalają stworzyć nie tylko niezawodny system alarmowy, ale i wykorzystać dodatkowe jego funkcje, które mogą uwolnić użytkownika od wykonywania niektórych codziennych czynności. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych, elastycznych rozwiązań w konstrukcji sprzętu i oprogramowaniu.

Wykonanie alarmu w domu nie zawsze wymaga najbardziej zaawansowanego sprzętu o największych możliwościach. W wielu przypadkach potrzeba urządzeń, które zapewnią niezawodną pracę realizując podstawowe funkcje, których zarówno instalacja, jak i obsługa będzie intuicyjnie prosta. Z myślą o alarmach w mieszkaniach, domach, jak i małych obiektach handlowo-biurowych, opracowana została nowa linia central alarmowych VERSA produkowanych przez firmę Satel.

Czujki systemu alarmowego

Czujki są jednym z podstawowych elementów systemu alarmowego. Ich rolą jest wykrywanie określonego zdarzenia - np. ruchu wewnątrz pomieszczenia, czy otwarciu okna lub drzwi. Odrębną grupą wśród czujek systemu alarmowego tworzących ochronę obwodową są aktywne bariery podczerwieni ACTIVA. Tworzą one niewidzialne "ogrodzenie" za pomocą wiązek promieniowania podczerwonego. Zaawansowany system alarmowy może zapewnić bezpieczeństwo w znacznie szerszym zakresie niż tylko ochrona przed włamaniem. W tym celu musi zostać wyposażony w dodatkowe czujki, zdolne do odpowiednio wczesnego wykrycia różnych rodzajów zagrożeń np.: ulatniania gazu, zalania, pożaru i innych.

Manipulatory i zdalne sterowanie

Manipulatory służą do codziennej obsługi systemu alarmowego, wykorzystując system "haseł" - cyfr stanowiących "wirtualny klucz" do systemu, wpisywanych przy pomocy klawiatury. W przypadku central o rozbudowanej funkcjonalności, manipulatory mogą być również wykorzystane do sterowania urządzeniami podłączonymi do systemu, na przykład klimatyzatorem lub roletą. Manipulatory LCD w centralach SATEL komunikują się z użytkownikiem przy pomocy przejrzystego menu w języku polskim. Prostsze manipulatory typu LED również zapewniają czytelną obsługę podstawowych funkcji, jednak te rzadziej używane wymagają zapamiętania kombinacji sterujących i znaczenia poszczególnych wskaźników.

Dodatkowym ułatwieniem obsługi, dostępnym jedynie w specjalnych manipulatorach do central INTEGRA jest możliwość stosowania breloków lub kart zbliżeniowych, które mogą zastąpić konieczność zapamiętania hasła. Dzięki szerokiej gamie dostępnych metod komunikacji istnieje możliwość zdalnego sterowania systemem. Można przy pomocy swojego komputera upewnić się, czy wychodząc nie zapomnieliśmy włączyć czuwania. Stojąc zimą w korku, można wysłać SMS, aby wcześniej włączyć centralne ogrzewanie i przyjechać do ciepłego domu.

Sygnalizatory

Sygnalizatory pełnią w systemie alarmowym potrójną rolę. W pierwszej kolejności, obecność sygnalizatorów zewnętrznych powinna zniechęcić intruzów przed wtargnięciem do obiektu chronionego systemem alarmowym. Poza tym w sytuacji alarmowej głośnym dźwiękiem i błyskającym światłem przyciąga uwagę otoczenia. Rolę sygnalizatorów wewnętrznych jest wypełnienie pomieszczeń nieprzyjemnym dźwiękiem o natężeniu bliskim granicy bólu, co dodatkowo ma zmusić intruza do opuszczenia obiektu.

Automatyka w obiekcie

Mając system zbudowany w oparciu o centralę alarmową INTEGRA można wykorzystać ich funkcjonalność do stworzenia automatyki w obiekcie. Automatyczne zraszanie zieleni uruchomi się o zaprogramowanej godzinie. Rolety przeciw włamaniowe mogą automatycznie opuścić się z chwilą włączenia czuwania.

Chcąc wyjechać z garażu, jednym przyciskiem można wyłączyć tam czuwanie i otworzyć bramę garażową i wyjazdową. Automatyka sterująca ogrzewaniem i klimatyzacją może przynieść wymierne oszczędności kosztów zużycia energii. Istnieje również możliwość sterowania światłem - zgodnie z zaprogramowanymi schematami czasowymi lub w reakcji na określone zdarzenia (na przykład w połączeniu z czujnikiem zmierzchowym lub jako symulacja obecności mieszkańców).

Komunikacja i powiadamianie Sprawne

przekazanie informacji o alarmie jest jedną z kluczowych funkcji systemu alarmowego SATEL. Jedną z możliwych opcji jest przekazanie sygnału cyfrowego do centrum monitorowania alarmów nadzorowanego przez firmy ochroniarskie, z wykorzystaniem zwykłej linii telefonicznej. W przypadku uszkodzenia linii telefonicznej - czy to przypadkowego, czy też w wyniku działań intruza - centrala nie będzie w stanie przekazać informacji o alarmie.

Aby temu zapobiec, można wyposażyć system w urządzenie GSM-4S, które automatycznie zastąpi uszkodzoną linię telefoniczną i pozwoli centrali na wykonanie połączenia alarmowego. Innym rozwiązaniem jest przekazanie komunikatu słownego - np. bezpośrednio na telefon komórkowy.

Niewątpliwym atutem central INTEGRA jest rozróżnianie zdarzeń i szczegółowe informowanie - dzięki czemu już w momencie powiadomienia wiadomo, co się dzieje w obiekcie. Zupełnie inne możliwości daje zastosowanie modułu komunikacyjnego ETHM-1, wykorzystującego sieci TCP/IP - takie jak internet czy sieć lokalna. Dzięki niemu można nie tylko nadzorować system z dowolnego miejsca na świecie, ale także sterować nim z wykorzystaniem wirtualnej klawiatury - dostępnej w przeglądarce internetowej, lub w telefonie komórkowym.

SATEL