Thermaflex Izolacji - Izolowanie instalacji

Często można spotkać się z sytuacją, w której izolacja instalacji przeprowadzona została w sposób niestaranny. Dzięki produktom firmy Thermaflex Izolacji można zaizolować kłopotliwe miejsca w sposób szczelny oraz estetyczny.

Izolacja instalacji na ogół nie sprawia wiekszych problemów. Jednak kłopoty pojawiają się, gdy przychodzi nam zaizolować miejsca, w których występują łuki oraz łączenia z innymi rurami - niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z instalacjami sanitarnymi, grzewczymi, chłodniczymi czy klimatyzacyjnymi.

Pozostawienie newralgicznych miejsc bez otuliny lub założenie jej w sposób prowizoryczny czy niedbały sprawia, że nasz wysiłek idzie na marne, a ubytki w izolacji pociągają za sobą fatalny skutek w postaci strat energii. Co zatem zrobić, by uniknąć niezaizolowanych odcinków instalacji - szczególnie na połączeniach lub łukach?

Firma Thermaflex wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy cenią sobie estetykę, precyzję wykonania, a nade wszystko jakość. Dzięki nowemu rozwiązaniu, jakim są gotowe kształtki ThermaEco FRZTM, możemy liczyć na perfekcyjne zabezpieczenie miejsc trudnych do zaizolowania.

Estetyczne elementy w postaci gotowych kolan oraz trójników pomagają w dokładnym izolowaniu całości instalacji, niezależnie od jej kształtu. Dodatkowo, ich forma sprawia, że są niezwykle łatwe w montażu a przy tym wyglądają estetycznie, co jest niezmiernie ważne, jeżeli instalacja jest widoczna.

Kolana i trójniki ThermaEco FRZTM dzięki swoim kształtom umożliwiają szybki, a przede wszystkim fachowy montaż izolacji na łukach oraz rozgałęzieniach instalacyjnych. Przy ich wykorzystaniu proces montowania jest o wiele krótszy, gdyż zajmuje o ponad 50% mniej czasu. Oprócz odpowiedniego kształtu dopasowanego do kłopotliwych rozgałęzień czy łuków izolacje posiadają wygodne rozcięcie. Dzięki niemu umieszczenie kształtek na newralgicznym miejscu nie sprawia problemu.

Zastosowanie gotowych kształtek firmy Thermaflex przyczynia się do zminimalizowania liczby mostków termicznych w powłoce izolacyjnej. Za sprawą struktury zamknięto komórkowej materiału oraz niskiej przewodności cieplnej kolanka i trójniki Thermaflex zapewniają znaczącą obniżkę strat energii w pełnym czasie eksploatacji izolacji.

Thermaflex Izolacji