Nowa jakość w remontach instalacji

Blisko 10,4 mln lokali, a więc przeważającą część zasobów mieszkaniowych Polski, wybudowano przed 1988 rokiem. Wiele z nich wymaga gruntownego remontu, w tym także modernizacji instalacji grzewczych.

Instalacja System KAN-therm

Remont instalacji, łącznie z innymi działaniami termomodernizacyjnymi, z pewnością wpłynie na poziom energochłonności budynku. Wskaźnik ten będzie decydował o klasie energetycznej budynku, określonej świadectwem energetycznym (w skali od A do E, tak jak w przypadku pralek czy lodówek).

Już od stycznia 2009 r. każdy budynek, także istniejący, będzie musiał mieć taki dokument. Bez niego nie będzie możliwy obrót nieruchomościami. Koszt remontów w 50-letnim okresie "życia" budynku to tylko 4,5% całości nakładów (zawierających także koszt budowy), natomiast koszt eksploatacji to 85%, w tym aż 75% to nakłady na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody! Warto więc modernizować instalacje.

Wymiana instalacji c.o. jest operacją bardziej skomplikowaną niż montaż nowej, ze względu na trudniejszy dostęp do tras rurociągów (ciasne, zabudowane pomieszczenia) i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Istotne jest też szybkie i terminowe wykonywanie prac oraz spełnienie wymogów lokatorów i warunków dostawcy ciepła.

Rury i kształtki muszą odznaczać się:

  • trwałością, odpornością na korozję, szczelnością na przenikanie tlenu do wody grzewczej;
  • odpornością na wysoką temperaturę i ciśnienie;
  • możliwością prowadzenia po "śladzie" starych instalacji, z wykorzystaniem istniejących tulej w przegrodach budowlanych;
  • wytrzymałością mechaniczną, odpornością na wandalizm;
  • estetyką - większość wymienianych instalacji prowadzona jest po wierzchu ścian, dlatego wygląd, gabaryty rur i kształtek, sposób mocowania mają duże znaczenie dla użytkownika.

Wszystkie powyższe warunki spełnia system instalacyjny KAN-therm Steel. Mając niewątpliwe zalety instalacji z rur stalowych spawanych, system ten wolny jest od ich wad a także mankamentów instalacji polipropylenowych. System KAN-therm Steel to precyzyjne rury i kształtki wykonane z cienkościennej stali węglowej, pokryte na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku. Szeroki zakres średnic (15-108 mm) pozwala na przeprowadzenie wymiany w każdym budynku, niezależnie od jego wielkości.

Montaż instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice "Press", czyli zagniatania na rurze złączek posiadających uszczelnienia o-ringowe z kauczuku butylowego EPDM, odpornego na wysokie temperatury. Rury Systemu KAN-therm Steel charakteryzują się najmniejszymi współczynnikami wydłużalności liniowej. Oznacza to mniejsze kłopoty z kompensacją wydłużeń, możliwość montażu pionów instalacyjnych bez kompensatorów, a przede wszystkim daje gwarancję idealnego, równoległego prowadzenia pionów wzdłuż ścian, bez żadnych wyboczeń.

Małe mieszkania z lat 60-80 ubiegłego wieku często zabudowane są łatwopalnymi szafkami lub boazerią. Ponieważ montaż instalacji Steel nie wymaga użycia otwartego ognia (jak przy spawaniu czy lutowaniu) - nie ma też zagrożenia pożarowego.

Instalacje System KAN-therm Steel mogą pracować w sposób ciągły w każdych, nawet także ekstremalnych warunkach występujących jeszcze w niektórych instalacjach grzewczych. Możliwy jest nawet awaryjny przegrzew instalacji do temperatury 110°C. Koszt materiałów instalacji System KAN-therm Steel jest porównywalny z instalacjami z rur PP-R i niższy niż instalacji miedzianych. Z kolei czas wykonania instalacji grzewczej w systemie Steel jest najniższy wśród  technologii  stosowanych w remontach.

Uwzględniając wszystkie nakłady, System KAN-therm Steel oferuje atrakcyjne ekonomicznie  rozwiązanie dla modernizacji instalacji c.o., optymalne też pod względem technicznym i eksploatacyjnym. Wymiana instalacji na rury System KAN-therm Steel nie zrujnuje więc ani mieszkania, ani budżetu.

SYSTEM KAN-therm